Visa allt om Kalix Taxi Aktiebolag
Visa allt om Kalix Taxi Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 18 400 18 209 17 785 17 708 11 074 10 928 10 911 14 343 14 527 13 248
Övrig omsättning 13 - 22 74 4 136 - 127 - -
Rörelseresultat (EBIT) 48 -144 317 364 39 98 152 -174 -107 279
Resultat efter finansnetto 46 -145 316 363 41 74 135 -188 -118 262
Årets resultat 10 -162 256 260 34 74 135 -188 -88 187
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 424 83 109 136 135 105 445 579 716 653
Omsättningstillgångar 2 561 2 383 2 543 3 403 2 405 2 338 2 239 2 351 2 701 2 406
Tillgångar 2 985 2 465 2 652 3 539 2 540 2 443 2 683 2 930 3 417 3 059
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 979 969 1 131 875 790 743 669 533 722 810
Obeskattade reserver 36 0 0 5 0 0 0 0 0 30
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 376 0 0 0 46 0 210 239 382 276
Kortfristiga skulder 1 594 1 496 1 521 2 659 1 704 1 701 1 805 2 158 2 313 1 944
Skulder och eget kapital 2 985 2 465 2 652 3 539 2 540 2 443 2 683 2 930 3 417 3 059
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 139 142 213 242 221
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 186 283 334 336 326 415 577 1 172 904 734
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 59 79 115 102 108 192 291 499 363 347
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 18 413 18 209 17 807 17 782 11 078 11 064 10 911 14 470 14 527 13 248
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 - 2 3 3 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 9 200 9 105 8 893 - 5 537 3 643 3 637 3 586 3 632 3 312
Personalkostnader per anställd (tkr) 133 191 251 - 205 256 345 453 373 344
Rörelseresultat, EBITDA 142 -118 345 394 108 155 293 -24 58 407
Nettoomsättningförändring 1,05% 2,38% 0,43% 59,91% 1,34% 0,16% -23,93% -1,27% 9,65% -%
Du Pont-modellen 1,68% -5,80% 11,99% 10,43% 1,85% 4,01% 5,70% -5,53% -2,72% 9,25%
Vinstmarginal 0,27% -0,79% 1,79% 2,08% 0,42% 0,90% 1,40% -1,13% -0,64% 2,14%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 13,09% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 5,26% 4,87% 5,75% 4,20% 6,33% 5,83% 3,98% 1,35% 2,67% 3,49%
Soliditet 33,74% 39,31% 42,65% 24,83% 31,10% 30,41% 24,93% 18,19% 21,13% 27,19%
Kassalikviditet 160,66% 159,29% 167,19% 127,98% 141,14% 137,45% 124,04% 108,94% 116,77% 123,77%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...