Visa allt om Kari Kultima Taxi Aktiebolag
Visa allt om Kari Kultima Taxi Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 818 1 171 1 735 1 427 1 394 1 152 1 056 1 145 1 102 931
Övrig omsättning - 111 - - - 15 8 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 096 215 367 189 220 239 30 213 128 201
Resultat efter finansnetto 1 095 213 367 194 215 231 27 205 115 184
Årets resultat 692 135 212 135 141 124 12 135 44 80
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 461 570 508 315 390 466 546 348 457 561
Omsättningstillgångar 2 001 992 1 009 954 896 755 544 681 555 441
Tillgångar 2 462 1 562 1 516 1 269 1 286 1 221 1 090 1 028 1 012 1 003
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 497 905 870 758 722 682 558 603 468 425
Obeskattade reserver 727 521 482 388 378 356 294 284 267 219
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 13 57 96 12 49 171
Kortfristiga skulder 237 136 165 124 172 127 142 129 227 189
Skulder och eget kapital 2 462 1 562 1 516 1 269 1 286 1 221 1 090 1 028 1 012 1 003
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 159 167 182 109 102
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 543 322 476 434 358 88 111 69 141 8
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 204 108 187 249 122 88 106 100 96 54
Utdelning till aktieägare 100 100 100 100 100 0 0 57 0 0
Omsättning 2 818 1 282 1 735 1 427 1 394 1 167 1 064 1 145 1 102 931
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 409 1 171 1 735 - 1 394 1 152 1 056 1 145 1 102 931
Personalkostnader per anställd (tkr) 380 431 664 - 489 344 386 356 313 164
Rörelseresultat, EBITDA 1 205 289 474 265 296 319 109 322 243 314
Nettoomsättningförändring 140,65% -32,51% 21,58% 2,37% 21,01% 9,09% -7,77% 3,90% 18,37% -%
Du Pont-modellen 44,52% 13,76% 24,41% 15,52% 17,11% 19,57% 2,75% 20,91% 12,75% 20,04%
Vinstmarginal 38,89% 18,36% 21,33% 13,81% 15,78% 20,75% 2,84% 18,78% 11,71% 21,59%
Bruttovinstmarginal 72,39% 64,82% 68,65% 63,14% 59,97% 61,46% 56,06% 63,93% 59,35% 60,26%
Rörelsekapital/omsättning 62,60% 73,10% 48,65% 58,16% 51,94% 54,51% 38,07% 48,21% 29,76% 27,07%
Soliditet 83,84% 83,96% 82,19% 82,27% 77,81% 77,34% 71,07% 78,55% 65,24% 58,09%
Kassalikviditet 844,30% 729,41% 611,52% 769,35% 520,93% 594,49% 383,10% 527,91% 244,49% 233,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...