Visa allt om Rota Elmek Aktiebolag
Visa allt om Rota Elmek Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 9 534 9 387 10 181 14 598 12 277 9 277 8 240 11 634 11 077 8 263
Övrig omsättning 786 955 401 624 351 92 99 13 15 101
Rörelseresultat (EBIT) 497 500 218 2 337 1 469 220 -773 1 632 1 781 370
Resultat efter finansnetto 425 455 171 2 254 1 398 103 -868 1 512 1 643 222
Årets resultat 299 168 143 1 288 1 101 -2 -78 677 637 222
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 248 1 510 1 773 2 243 2 131 2 688 3 567 3 853 3 606 3 029
Omsättningstillgångar 3 275 3 084 4 161 5 032 3 737 2 471 1 395 3 297 3 297 2 310
Tillgångar 4 523 4 594 5 934 7 276 5 868 5 160 4 962 7 150 6 903 5 339
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 567 268 1 592 2 248 1 560 659 661 1 189 962 525
Obeskattade reserver 1 060 1 028 804 857 385 468 383 1 173 617 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 025 1 106 206 596 596 1 417 1 143 1 072 1 514 2 707
Kortfristiga skulder 1 871 2 191 3 332 3 575 3 328 2 616 2 775 3 716 3 809 2 107
Skulder och eget kapital 4 523 4 594 5 934 7 276 5 868 5 160 4 962 7 150 6 903 5 339
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - 20 502 323 289 297 618 539 469
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 4 692 5 030 4 695 5 629 4 177 3 377 3 719 3 498 3 756 2 981
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 1 449 1 335 1 308 1 521 1 518 1 391 1 458 1 626 1 624 1 413
Utdelning till aktieägare 0 0 522 800 600 200 0 450 450 200
Omsättning 10 320 10 342 10 582 15 222 12 628 9 369 8 339 11 647 11 092 8 364
Nyckeltal
Antal anställda 12 12 13 16 12 11 11 11 12 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) 795 782 783 912 1 023 843 749 1 058 923 751
Personalkostnader per anställd (tkr) 517 536 458 481 502 465 505 532 504 454
Rörelseresultat, EBITDA 678 746 685 3 049 2 197 1 099 114 2 329 2 209 667
Nettoomsättningförändring 1,57% -7,80% -30,26% 18,91% 32,34% 12,58% -29,17% 5,03% 34,06% -%
Du Pont-modellen 11,01% 10,99% 3,99% 32,19% 25,46% 4,86% -14,91% 23,10% 25,86% 6,95%
Vinstmarginal 5,22% 5,38% 2,33% 16,04% 12,17% 2,71% -8,98% 14,20% 16,11% 4,49%
Bruttovinstmarginal 82,90% 88,31% 86,13% 85,27% 80,01% 84,71% 88,85% 89,34% 89,55% 87,68%
Rörelsekapital/omsättning 14,73% 9,51% 8,14% 9,98% 3,33% -1,56% -16,75% -3,60% -4,62% 2,46%
Soliditet 30,82% 23,29% 36,81% 39,58% 31,42% 19,46% 18,88% 28,44% 20,37% 9,83%
Kassalikviditet 163,82% 126,65% 118,10% 136,00% 105,74% 84,14% 43,86% 79,44% 71,86% 80,16%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...