Visa allt om J & M Thell Service Aktiebolag
Visa allt om J & M Thell Service Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 411 2 283 2 003 1 412 1 508 1 320 1 209 1 098 1 006 996
Övrig omsättning - - 10 - - 21 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 368 425 258 205 227 235 32 33 71 54
Resultat efter finansnetto 369 425 258 205 227 235 32 33 66 49
Årets resultat 511 244 143 107 123 167 20 24 42 32
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 23 25 27 29 48 60 78 56 48
Omsättningstillgångar 1 379 1 206 832 683 659 561 429 374 372 330
Tillgångar 1 400 1 229 857 710 688 609 489 452 428 378
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 914 533 408 365 358 335 208 218 235 217
Obeskattade reserver 0 290 181 112 58 0 0 0 5 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 486 406 268 233 272 273 281 234 188 160
Skulder och eget kapital 1 400 1 229 857 710 688 609 489 452 428 378
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 379 388 301 324 334
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 491 482 599 465 417 11 7 79 49 29
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 285 249 262 226 233 198 202 198 175 167
Utdelning till aktieägare 0 130 120 100 100 100 40 30 40 25
Omsättning 2 411 2 283 2 013 1 412 1 508 1 341 1 209 1 098 1 006 996
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 206 1 142 1 002 706 754 660 605 549 503 498
Personalkostnader per anställd (tkr) 374 372 445 354 352 298 301 294 279 266
Rörelseresultat, EBITDA 370 427 260 207 229 247 50 47 86 68
Nettoomsättningförändring 5,61% 13,98% 41,86% -6,37% 14,24% 9,18% 10,11% 9,15% 1,00% -%
Du Pont-modellen 26,36% 34,66% 30,11% 28,87% 32,99% 38,59% 6,54% 7,52% 16,82% 14,29%
Vinstmarginal 15,30% 18,66% 12,88% 14,52% 15,05% 17,80% 2,65% 3,10% 7,16% 5,42%
Bruttovinstmarginal 76,44% 76,26% 85,67% 100,00% 96,88% 98,26% 97,27% 98,00% 96,22% 98,09%
Rörelsekapital/omsättning 37,04% 35,04% 28,16% 31,87% 25,66% 21,82% 12,24% 12,75% 18,29% 17,07%
Soliditet 65,29% 61,77% 64,08% 63,03% 58,25% 55,01% 42,54% 48,23% 55,75% 57,41%
Kassalikviditet 283,74% 297,04% 310,45% 293,13% 242,28% 205,49% 152,67% 159,83% 197,87% 206,25%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...