Visa allt om IC Teknik i Stockholm Aktiebolag
Visa allt om IC Teknik i Stockholm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 866 1 870 1 161 1 603 1 634 2 066 1 837 1 081 943 797
Övrig omsättning - - - - 40 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -73 128 37 145 117 352 93 83 81 -65
Resultat efter finansnetto -87 97 12 111 92 336 51 37 41 -91
Årets resultat -18 54 5 54 40 224 28 18 41 -47
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 832 877 939 980 1 021 1 064 908 928 966 1 022
Omsättningstillgångar 620 696 822 611 699 596 630 387 292 230
Tillgångar 1 451 1 573 1 761 1 591 1 720 1 660 1 539 1 315 1 259 1 252
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 527 545 491 485 432 412 187 159 142 101
Obeskattade reserver 65 134 113 109 79 50 20 10 0 0
Avsättningar (tkr) 32 32 32 32 32 35 27 34 60 60
Långfristiga skulder 694 715 753 779 779 808 837 870 896 925
Kortfristiga skulder 133 148 372 185 398 356 466 241 161 166
Skulder och eget kapital 1 451 1 573 1 761 1 591 1 720 1 660 1 539 1 315 1 259 1 252
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - 223 - - 284 241 196 212 219
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 192 312 0 284 267 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 0 - - - -
Sociala kostnader 131 219 141 162 165 135 168 138 158 132
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 866 1 870 1 161 1 603 1 674 2 066 1 837 1 081 943 797
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 866 1 870 1 161 1 603 1 634 2 066 1 837 1 081 943 797
Personalkostnader per anställd (tkr) 362 587 386 469 447 443 435 346 374 357
Rörelseresultat, EBITDA -27 189 78 186 158 393 106 96 137 -9
Nettoomsättningförändring -53,69% 61,07% -27,57% -1,90% -20,91% 12,47% 69,94% 14,63% 18,32% -%
Du Pont-modellen -5,03% 8,20% 2,27% 9,24% 6,80% 21,33% 6,04% 6,31% 6,59% -5,11%
Vinstmarginal -8,43% 6,90% 3,45% 9,17% 7,16% 17,13% 5,06% 7,68% 8,80% -8,03%
Bruttovinstmarginal 58,66% 62,62% 65,72% 60,14% 52,20% 53,48% 45,73% 69,47% 80,38% 90,09%
Rörelsekapital/omsättning 56,24% 29,30% 38,76% 26,58% 18,42% 11,62% 8,93% 13,51% 13,89% 8,03%
Soliditet 39,81% 41,29% 32,61% 35,53% 28,50% 27,04% 13,09% 12,64% 11,28% 8,07%
Kassalikviditet 466,17% 470,27% 220,97% 330,27% 175,63% 167,42% 135,19% 160,58% 181,37% 138,55%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...