Visa allt om Björsell Taxi i Gävle Aktiebolag
Visa allt om Björsell Taxi i Gävle Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 7 038 6 148 6 113 6 268 4 484 3 365 3 004 2 388 2 314 1 319
Övrig omsättning 6 - 25 36 - 25 22 9 - -
Rörelseresultat (EBIT) 568 579 552 363 48 84 2 47 80 71
Resultat efter finansnetto 563 571 529 337 40 40 -24 25 51 43
Årets resultat 400 415 464 161 26 1 6 11 8 14
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 748 719 1 019 1 371 890 767 1 005 570 524 632
Omsättningstillgångar 2 414 2 514 2 254 1 690 1 494 350 398 272 235 248
Tillgångar 3 162 3 233 3 274 3 062 2 384 1 116 1 404 843 759 880
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 484 1 285 1 070 606 444 139 138 132 121 123
Obeskattade reserver 666 616 579 648 634 117 79 109 98 57
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 271 388 350 353 599 224 266 415
Kortfristiga skulder 1 013 1 333 1 355 1 421 956 507 588 378 275 285
Skulder och eget kapital 3 162 3 233 3 274 3 062 2 384 1 116 1 404 843 759 880
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 78 0 0 132 209 190 227 202
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 586 2 165 2 214 2 306 1 705 1 129 1 081 801 756 298
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 957 736 543 917 590 515 509 420 402 213
Utdelning till aktieägare 0 200 200 0 0 0 0 0 0 10
Omsättning 7 044 6 148 6 138 6 304 4 484 3 390 3 026 2 397 2 314 1 319
Nyckeltal
Antal anställda 9 9 9 9 9 5 5 4 4 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 782 683 679 696 498 673 601 597 579 660
Personalkostnader per anställd (tkr) 394 323 316 359 255 358 364 357 352 364
Rörelseresultat, EBITDA 918 880 1 026 896 435 320 198 174 187 167
Nettoomsättningförändring 14,48% 0,57% -2,47% 39,79% 33,25% 12,02% 25,80% 3,20% 75,44% -%
Du Pont-modellen 17,96% 17,97% 16,89% 11,85% 2,56% 7,53% 0,93% 6,52% 11,46% 8,07%
Vinstmarginal 8,07% 9,45% 9,05% 5,79% 1,36% 2,50% 0,43% 2,30% 3,76% 5,38%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 19,91% 19,21% 14,71% 4,29% 12,00% -4,67% -6,32% -4,44% -1,73% -2,81%
Soliditet 63,36% 54,61% 46,48% 35,39% 38,22% 20,18% 13,98% 24,97% 25,24% 18,64%
Kassalikviditet 238,30% 188,60% 166,35% 118,93% 156,28% 69,03% 67,69% 71,96% 85,45% 87,02%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...