Visa allt om Björsell Taxi i Gävle Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 6 148 6 113 6 268 4 484 3 365 3 004 2 388 2 314 1 319 1 064
Övrig omsättning - 25 36 - 25 22 9 - - 24
Rörelseresultat (EBIT) 579 552 363 48 84 2 47 80 71 35
Resultat efter finansnetto 571 529 337 40 40 -24 25 51 43 33
Årets resultat 415 464 161 26 1 6 11 8 14 14
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 719 1 019 1 371 890 767 1 005 570 524 632 601
Omsättningstillgångar 2 514 2 254 1 690 1 494 350 398 272 235 248 333
Tillgångar 3 233 3 274 3 062 2 384 1 116 1 404 843 759 880 933
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 285 1 070 606 444 139 138 132 121 123 118
Obeskattade reserver 616 579 648 634 117 79 109 98 57 34
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 271 388 350 353 599 224 266 415 428
Kortfristiga skulder 1 333 1 355 1 421 956 507 588 378 275 285 353
Skulder och eget kapital 3 233 3 274 3 062 2 384 1 116 1 404 843 759 880 933
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 78 0 0 132 209 190 227 202 209
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 165 2 214 2 306 1 705 1 129 1 081 801 756 298 230
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 736 543 917 590 515 509 420 402 213 189
Utdelning till aktieägare 200 200 0 0 0 0 0 0 10 10
Omsättning 6 148 6 138 6 304 4 484 3 390 3 026 2 397 2 314 1 319 1 088
Nyckeltal
Antal anställda 9 9 9 9 5 5 4 4 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 683 679 696 498 673 601 597 579 660 532
Personalkostnader per anställd (tkr) 323 316 359 255 358 364 357 352 364 322
Rörelseresultat, EBITDA 880 1 026 896 435 320 198 174 187 167 48
Nettoomsättningförändring 0,57% -2,47% 39,79% 33,25% 12,02% 25,80% 3,20% 75,44% 23,97% -%
Du Pont-modellen 17,97% 16,89% 11,85% 2,56% 7,53% 0,93% 6,52% 11,46% 8,07% 3,75%
Vinstmarginal 9,45% 9,05% 5,79% 1,36% 2,50% 0,43% 2,30% 3,76% 5,38% 3,29%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 19,21% 14,71% 4,29% 12,00% -4,67% -6,32% -4,44% -1,73% -2,81% -1,88%
Soliditet 54,61% 46,48% 35,39% 38,22% 20,18% 13,98% 24,97% 25,24% 18,64% 15,27%
Kassalikviditet 188,60% 166,35% 118,93% 156,28% 69,03% 67,69% 71,96% 85,45% 87,02% 94,33%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...