Visa allt om Specialbilriktning i Jönköping Aktiebolag
Visa allt om Specialbilriktning i Jönköping Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 605 6 746 7 635 8 103 9 558 9 626 9 378 9 237 8 966 8 691
Övrig omsättning 191 - - 25 - - - - 163 -
Rörelseresultat (EBIT) 577 -4 78 153 30 -16 135 514 150 368
Resultat efter finansnetto 573 -12 80 191 149 -19 150 504 183 358
Årets resultat 316 70 84 134 123 42 145 275 95 191
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 149 89 123 159 37 600 508 422 321 487
Omsättningstillgångar 1 534 1 612 1 516 1 535 2 199 1 589 1 922 2 199 1 794 1 512
Tillgångar 1 683 1 701 1 639 1 694 2 236 2 189 2 430 2 621 2 115 1 999
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 569 403 333 399 565 641 719 674 549 604
Obeskattade reserver 292 129 232 263 260 260 343 403 289 244
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 283 2 0 0 34 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 822 887 1 071 1 032 1 411 1 254 1 368 1 544 1 277 1 151
Skulder och eget kapital 1 683 1 701 1 639 1 694 2 236 2 189 2 430 2 621 2 115 1 999
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 627 720 870 800 730 720
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 386 1 380 1 635 1 910 1 202 1 251 1 208 939 1 033 977
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 833 950 1 066 1 016 855 956 993 923 982 813
Utdelning till aktieägare 100 150 0 150 300 200 120 100 150 150
Omsättning 7 796 6 746 7 635 8 128 9 558 9 626 9 378 9 237 9 129 8 691
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 6 6 7 7 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 521 1 349 1 527 1 351 1 593 1 375 1 340 1 540 1 494 1 449
Personalkostnader per anställd (tkr) 450 467 544 490 449 419 439 445 461 420
Rörelseresultat, EBITDA 624 29 114 173 39 -8 148 549 191 464
Nettoomsättningförändring 12,73% -11,64% -5,78% -15,22% -0,71% 2,64% 1,53% 3,02% 3,16% -%
Du Pont-modellen 34,34% -0,12% 5,00% 11,22% 6,84% -0,73% 6,21% 19,76% 9,36% 18,41%
Vinstmarginal 7,60% -0,03% 1,07% 2,34% 1,60% -0,17% 1,61% 5,61% 2,21% 4,23%
Bruttovinstmarginal 44,63% 44,81% 47,24% 48,27% 37,56% 39,84% 42,95% 42,89% 40,92% 42,64%
Rörelsekapital/omsättning 9,36% 10,75% 5,83% 6,21% 8,24% 3,48% 5,91% 7,09% 5,77% 4,15%
Soliditet 47,34% 29,61% 31,36% 35,00% 33,84% 38,04% 39,99% 36,79% 35,80% 39,00%
Kassalikviditet 179,93% 164,83% 124,28% 129,26% 143,09% 115,15% 127,70% 135,04% 129,52% 119,37%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...