Visa allt om VVS-Shopen i Munkedal Aktiebolag
Visa allt om VVS-Shopen i Munkedal Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 3 709 3 896 3 547 3 939 3 803 4 464 4 051 4 492 5 042 3 689
Övrig omsättning - - - 8 - - 40 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 339 141 205 207 141 98 136 197 88 65
Resultat efter finansnetto 354 120 178 169 115 45 101 137 25 6
Årets resultat 276 93 139 124 84 32 75 97 18 4
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 112 75 78 81 86 44 53 67 94 123
Omsättningstillgångar 1 470 1 356 1 295 1 334 1 216 1 244 1 362 1 128 1 252 1 081
Tillgångar 1 582 1 431 1 372 1 415 1 302 1 288 1 415 1 195 1 346 1 204
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 722 546 553 414 290 257 275 250 203 185
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 331 344 415 520 525 477 582 388 325 538
Kortfristiga skulder 529 540 404 481 486 555 559 557 819 481
Skulder och eget kapital 1 582 1 431 1 372 1 415 1 302 1 288 1 415 1 195 1 346 1 204
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - - - 300 318 300 275 285
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 795 632 620 581 568 229 208 252 221 193
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - 0 -
Sociala kostnader 167 125 120 128 146 158 169 185 157 157
Utdelning till aktieägare 100 100 100 0 0 50 50 50 50 0
Omsättning 3 709 3 896 3 547 3 947 3 803 4 464 4 091 4 492 5 042 3 689
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 236 1 299 1 182 1 313 1 268 1 488 1 350 1 497 1 681 1 230
Personalkostnader per anställd (tkr) 336 260 254 244 251 263 272 291 248 237
Rörelseresultat, EBITDA 339 143 208 212 148 107 150 224 117 100
Nettoomsättningförändring -4,80% 9,84% -9,95% 3,58% -14,81% 10,20% -9,82% -10,91% 36,68% -%
Du Pont-modellen 22,69% 9,85% 14,94% 14,63% 10,83% 7,61% 9,61% 16,49% 6,54% 5,40%
Vinstmarginal 9,68% 3,62% 5,78% 5,26% 3,71% 2,20% 3,36% 4,39% 1,75% 1,76%
Bruttovinstmarginal 45,46% 39,17% 41,70% 36,79% 38,63% 35,44% 36,19% 31,61% 29,00% 36,84%
Rörelsekapital/omsättning 25,37% 20,94% 25,12% 21,66% 19,20% 15,43% 19,82% 12,71% 8,59% 16,26%
Soliditet 45,64% 38,16% 40,31% 29,26% 22,27% 19,95% 19,43% 20,92% 15,08% 15,37%
Kassalikviditet 54,06% 63,89% 57,67% 62,16% 47,12% 71,53% 73,88% 50,45% 58,73% 63,83%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...