Visa allt om Ksupport Håkansson AB
Visa allt om Ksupport Håkansson AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 910 1 591 1 578 2 251 1 929 1 061 981 854 1 580 1 605
Övrig omsättning - - - - - 4 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 268 405 363 616 229 112 59 117 156 118
Resultat efter finansnetto 293 404 141 571 884 67 8 67 145 116
Årets resultat 225 424 57 303 823 41 -2 44 97 76
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 635 600 800 820 843 847 880 1 217 133
Omsättningstillgångar 727 457 462 1 080 1 269 308 284 423 491 462
Tillgångar 744 1 091 1 062 1 880 2 089 1 152 1 130 1 303 1 708 595
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 340 814 590 533 1 096 272 231 233 303 206
Obeskattade reserver 0 0 150 150 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 495 495 495 495 537 1 000 0
Kortfristiga skulder 404 276 322 702 498 384 404 532 404 389
Skulder och eget kapital 744 1 091 1 062 1 880 2 089 1 152 1 130 1 303 1 708 595
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 411 348 248 650 853
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 390 440 442 460 405 0 15 22 11 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - 0
Sociala kostnader 178 153 154 160 143 145 127 101 224 253
Utdelning till aktieägare 238 700 200 0 866 0 0 0 92 0
Omsättning 1 910 1 591 1 578 2 251 1 929 1 065 981 854 1 580 1 605
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 910 1 591 1 578 2 251 1 929 1 061 981 854 790 803
Personalkostnader per anställd (tkr) 787 651 652 672 597 612 541 412 500 598
Rörelseresultat, EBITDA 268 405 363 617 231 114 92 139 197 154
Nettoomsättningförändring 20,05% 0,82% -29,90% 16,69% 81,81% 8,15% 14,87% -% -1,56% -%
Du Pont-modellen 39,38% 37,12% 34,18% 32,77% 44,47% 9,72% 5,49% 9,75% 9,25% 19,83%
Vinstmarginal 15,34% 25,46% 23,00% 27,37% 48,16% 10,56% 6,32% 14,87% 10,00% 7,35%
Bruttovinstmarginal 77,54% 83,22% 86,06% 69,17% 59,77% 95,29% 94,50% 90,05% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 16,91% 11,38% 8,87% 16,79% 39,97% -7,16% -12,23% -12,76% 5,51% 4,55%
Soliditet 45,70% 74,61% 66,57% 34,23% 52,47% 23,61% 20,44% 17,88% 17,74% 34,62%
Kassalikviditet 179,95% 165,58% 143,48% 153,85% 254,82% 80,21% 70,30% 79,51% 121,53% 118,77%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...