Visa allt om Göran Leander Aktiebolag
Visa allt om Göran Leander Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 592 4 120 4 223 3 707 4 692 2 376 4 103 3 397 3 683 1 960
Övrig omsättning 386 254 440 182 170 184 136 251 501 220
Rörelseresultat (EBIT) -68 194 93 -168 106 -148 33 -12 213 -5
Resultat efter finansnetto 17 240 142 -138 162 -88 106 63 282 28
Årets resultat 29 164 35 39 41 9 79 64 87 22
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 286 2 079 2 485 2 328 2 272 2 367 2 431 2 507 1 830 1 129
Omsättningstillgångar 3 784 3 128 2 944 3 393 2 394 2 645 2 019 1 371 2 580 2 095
Tillgångar 6 069 5 208 5 430 5 721 4 666 5 013 4 450 3 878 4 410 3 223
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 671 2 642 2 478 2 443 2 404 2 383 2 395 2 365 2 401 2 314
Obeskattade reserver 768 785 753 653 843 728 825 824 841 679
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 423 1 780 2 198 2 624 1 419 1 901 1 230 688 1 168 230
Skulder och eget kapital 6 069 5 208 5 430 5 721 4 666 5 013 4 450 3 878 4 410 3 223
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 276 256 224 192 192
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 692 561 430 271 263 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 241 198 213 202 194 172 181 171 155 141
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 978 4 374 4 663 3 889 4 862 2 560 4 239 3 648 4 184 2 180
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 796 2 060 4 223 3 707 4 692 2 376 4 103 3 397 3 683 1 960
Personalkostnader per anställd (tkr) 473 389 658 484 460 461 458 395 361 345
Rörelseresultat, EBITDA 321 590 464 164 447 190 384 403 568 390
Nettoomsättningförändring 35,73% -2,44% 13,92% -20,99% 97,47% -42,09% 20,78% -7,77% 87,91% -%
Du Pont-modellen 0,40% 4,72% 2,78% -2,29% 3,77% -1,74% 2,45% 1,70% 6,37% 0,93%
Vinstmarginal 0,43% 5,97% 3,58% -3,53% 3,75% -3,66% 2,66% 1,94% 7,63% 1,53%
Bruttovinstmarginal 58,39% 69,95% 62,54% 58,94% 68,46% 62,96% 62,03% 74,62% 77,74% 63,72%
Rörelsekapital/omsättning 24,34% 32,72% 17,67% 20,74% 20,78% 31,31% 19,23% 20,11% 38,34% 95,15%
Soliditet 53,88% 62,49% 56,45% 51,11% 64,84% 58,24% 67,48% 76,28% 68,18% 86,96%
Kassalikviditet 115,27% 103,65% 76,48% 77,48% 91,54% 66,07% 133,66% 75,73% 162,50% 563,48%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...