Visa allt om Bil-Johansson i Åsaka Karosseri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 868 1 007 1 227 1 465 1 361 1 406 1 560 878 970 601
Övrig omsättning 12 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 90 42 16 -2 10 53 170 -76 129 15
Resultat efter finansnetto 92 42 19 2 14 55 169 -75 127 11
Årets resultat 69 31 15 5 10 40 139 -71 91 8
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 31 56 77 48 8 11 22 33 29
Omsättningstillgångar 571 619 545 688 675 712 683 363 504 401
Tillgångar 581 649 601 765 722 720 694 385 538 430
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 454 485 455 439 435 425 404 265 336 245
Obeskattade reserver 0 0 0 0 5 5 5 0 4 3
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 81 94 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 122 83 53 325 282 290 284 119 197 181
Skulder och eget kapital 581 649 601 765 722 720 694 385 538 430
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 12 0 - - - 0 195 68 42 50
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 20 166 216 234 192 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 5 30 77 91 98 78 75 37 28 27
Utdelning till aktieägare 230 100 0 0 0 0 20 0 0 0
Omsättning 880 1 007 1 227 1 465 1 361 1 406 1 560 878 970 601
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 868 1 007 1 227 1 465 1 361 1 406 1 560 878 970 601
Personalkostnader per anställd (tkr) 17 50 243 307 333 271 272 105 70 85
Rörelseresultat, EBITDA 111 63 37 19 24 56 181 -65 140 24
Nettoomsättningförändring -13,80% -17,93% -16,25% 7,64% -3,20% -9,87% 77,68% -9,48% 61,40% -%
Du Pont-modellen 15,83% 6,63% 3,33% 0,26% 1,94% 7,64% 24,50% -19,48% 23,98% 3,49%
Vinstmarginal 10,60% 4,27% 1,63% 0,14% 1,03% 3,91% 10,90% -8,54% 13,30% 2,50%
Bruttovinstmarginal 26,61% 25,32% 35,04% 31,74% 37,03% 34,78% 38,33% 27,79% 49,18% 42,26%
Rörelsekapital/omsättning 51,73% 53,23% 40,10% 24,78% 28,88% 30,01% 25,58% 27,79% 31,65% 36,61%
Soliditet 78,14% 74,73% 75,71% 57,39% 60,76% 59,54% 58,74% 68,83% 62,99% 57,48%
Kassalikviditet 422,95% 651,81% 854,72% 170,46% 169,86% 165,52% 190,14% 136,97% 141,62% 131,49%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...