Visa allt om Bil-Johansson i Åsaka Karosseri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 1 007 1 227 1 465 1 361 1 406 1 560 878 970 601 489
Övrig omsättning - - - - - - - - - 7
Rörelseresultat (EBIT) 42 16 -2 10 53 170 -76 129 15 127
Resultat efter finansnetto 42 19 2 14 55 169 -75 127 11 124
Årets resultat 31 15 5 10 40 139 -71 91 8 87
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 31 56 77 48 8 11 22 33 29 38
Omsättningstillgångar 619 545 688 675 712 683 363 504 401 303
Tillgångar 649 601 765 722 720 694 385 538 430 341
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 485 455 439 435 425 404 265 336 245 242
Obeskattade reserver 0 0 0 5 5 5 0 4 3 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 81 94 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 83 53 325 282 290 284 119 197 181 100
Skulder och eget kapital 649 601 765 722 720 694 385 538 430 341
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 195 68 42 50 9
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 20 166 216 234 192 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 30 77 91 98 78 75 37 28 27 2
Utdelning till aktieägare 100 0 0 0 0 20 0 0 0 0
Omsättning 1 007 1 227 1 465 1 361 1 406 1 560 878 970 601 496
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 007 1 227 1 465 1 361 1 406 1 560 878 970 601 489
Personalkostnader per anställd (tkr) 50 243 307 333 271 272 105 70 85 12
Rörelseresultat, EBITDA 63 37 19 24 56 181 -65 140 24 136
Nettoomsättningförändring -17,93% -16,25% 7,64% -3,20% -9,87% 77,68% -9,48% 61,40% 22,90% -%
Du Pont-modellen 6,63% 3,33% 0,26% 1,94% 7,64% 24,50% -19,48% 23,98% 3,49% 37,24%
Vinstmarginal 4,27% 1,63% 0,14% 1,03% 3,91% 10,90% -8,54% 13,30% 2,50% 25,97%
Bruttovinstmarginal 25,32% 35,04% 31,74% 37,03% 34,78% 38,33% 27,79% 49,18% 42,26% 54,19%
Rörelsekapital/omsättning 53,23% 40,10% 24,78% 28,88% 30,01% 25,58% 27,79% 31,65% 36,61% 41,51%
Soliditet 74,73% 75,71% 57,39% 60,76% 59,54% 58,74% 68,83% 62,99% 57,48% 70,97%
Kassalikviditet 651,81% 854,72% 170,46% 169,86% 165,52% 190,14% 136,97% 141,62% 131,49% 208,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...