Visa allt om Kontex Konstruktion & Montage i Uppsala Aktiebolag
Visa allt om Kontex Konstruktion & Montage i Uppsala Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 46 184 39 070 42 099 48 249 45 468 38 389 39 817 37 849 37 651 31 355
Övrig omsättning 104 - 169 140 200 128 54 61 70 102
Rörelseresultat (EBIT) 2 144 636 161 3 659 3 128 923 4 219 2 532 3 065 2 783
Resultat efter finansnetto 2 240 759 344 3 738 3 204 987 4 325 2 576 3 142 2 727
Årets resultat 1 965 916 718 2 457 1 904 587 2 523 1 584 1 942 1 651
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 372 288 444 383 570 453 375 333 258 355
Omsättningstillgångar 15 104 13 855 13 416 18 202 15 470 14 397 15 431 12 971 13 477 11 161
Tillgångar 15 477 14 143 13 860 18 585 16 040 14 851 15 805 13 304 13 735 11 515
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 377 2 612 4 884 7 166 5 909 5 205 6 419 5 096 4 712 3 970
Obeskattade reserver 4 078 4 370 4 795 5 395 5 060 4 520 4 385 3 505 3 215 2 801
Avsättningar (tkr) 1 538 1 763 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 484 5 398 4 181 6 024 5 071 5 125 5 002 4 703 5 808 4 745
Skulder och eget kapital 15 477 14 143 13 860 18 585 16 040 14 851 15 805 13 304 13 735 11 515
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 1 539 1 493 1 450 1 402 1 428 1 371
Varav tantiem till styrelse & VD 300 300 - - 300 250 - 200 200 200
Löner till övriga anställda 9 181 8 783 9 103 9 159 7 389 7 024 7 229 6 903 6 784 6 129
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 3 473 3 715 3 627 3 759 3 601 3 404 3 227 3 291 3 487 3 054
Utdelning till aktieägare 1 200 1 200 1 200 3 000 1 200 1 200 1 800 1 200 1 200 1 200
Omsättning 46 288 39 070 42 268 48 389 45 668 38 517 39 871 37 910 37 721 31 457
Nyckeltal
Antal anställda 26 23 25 25 26 26 26 27 28 27
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 776 1 699 1 684 1 930 1 749 1 477 1 531 1 402 1 345 1 161
Personalkostnader per anställd (tkr) 523 565 527 534 497 484 472 443 431 404
Rörelseresultat, EBITDA 2 259 793 361 3 846 3 322 1 096 4 335 2 773 3 208 2 954
Nettoomsättningförändring 18,21% -7,19% -12,75% 6,12% 18,44% -3,59% 5,20% 0,53% 20,08% -%
Du Pont-modellen 14,49% 5,38% 2,49% 20,98% 20,13% 6,66% 27,38% 20,30% 22,92% 24,65%
Vinstmarginal 4,86% 1,95% 0,82% 8,08% 7,10% 2,58% 10,87% 7,14% 8,36% 9,05%
Bruttovinstmarginal 39,43% 41,07% 37,41% 40,17% 40,23% 40,91% 47,01% 45,05% 46,35% 50,80%
Rörelsekapital/omsättning 18,66% 21,65% 21,94% 25,24% 22,87% 24,15% 26,19% 21,84% 20,37% 20,46%
Soliditet 42,37% 42,57% 62,22% 59,95% 60,09% 57,48% 61,06% 57,27% 51,16% 51,99%
Kassalikviditet 191,84% 216,62% 273,74% 261,02% 267,42% 241,81% 278,71% 230,36% 205,94% 210,75%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...