Visa allt om Feuk & Frick Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 1 042 1 348 2 604 3 390 4 289 4 673 5 309 6 075 5 310 5 025
Övrig omsättning - - 58 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 64 18 11 -155 220 63 -114 -71 -56 -124
Resultat efter finansnetto 59 7 -4 -169 203 35 -144 -101 -76 -132
Årets resultat 59 7 -4 -160 191 35 -144 -101 -76 -41
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 63 129 200 275 41
Omsättningstillgångar 405 513 597 818 1 134 1 126 917 1 179 1 370 1 284
Tillgångar 405 513 597 818 1 134 1 189 1 046 1 379 1 645 1 324
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 135 76 70 74 362 205 170 314 415 491
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 34 0 53 178 105 209 317 0
Kortfristiga skulder 270 437 494 745 719 806 771 855 913 834
Skulder och eget kapital 405 513 597 818 1 134 1 189 1 046 1 379 1 645 1 324
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - 367 435 490 500 575 550
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda 586 782 1 610 2 149 2 227 2 622 3 210 3 379 2 493 2 782
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - 0 - 0 - -
Sociala kostnader 163 235 535 754 961 1 112 1 274 1 497 1 162 1 180
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 128 34 0 0 0 0
Omsättning 1 042 1 348 2 662 3 390 4 289 4 673 5 309 6 075 5 310 5 025
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 10 17 13 17 13 17 13 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) 347 449 260 199 330 275 408 357 408 387
Personalkostnader per anställd (tkr) 289 386 241 190 283 248 390 339 382 369
Rörelseresultat, EBITDA 64 18 11 -155 283 129 -43 4 21 -106
Nettoomsättningförändring -22,70% -48,23% -23,19% -20,96% -8,22% -11,98% -12,61% 14,41% 5,67% -%
Du Pont-modellen 15,80% 3,70% 2,01% -18,95% 19,40% 5,38% -10,61% -5,15% -3,40% -9,37%
Vinstmarginal 6,14% 1,41% 0,46% -4,57% 5,13% 1,37% -2,09% -1,17% -1,05% -2,47%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 99,97% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 12,96% 5,64% 3,96% 2,15% 9,68% 6,85% 2,75% 5,33% 8,61% 8,96%
Soliditet 33,33% 14,81% 11,73% 9,05% 31,92% 17,24% 16,25% 22,77% 25,23% 37,08%
Kassalikviditet 150,00% 117,39% 120,85% 109,80% 157,72% 139,70% 118,94% 137,89% 150,05% 153,96%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...