Visa allt om Edborg Östling Butikservice Aktiebolag
Visa allt om Edborg Östling Butikservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 960 1 042 1 348 2 604 3 390 4 289 4 673 5 309 6 075 5 310
Övrig omsättning 38 - - 58 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -32 64 18 11 -155 220 63 -114 -71 -56
Resultat efter finansnetto -34 59 7 -4 -169 203 35 -144 -101 -76
Årets resultat -34 59 7 -4 -160 191 35 -144 -101 -76
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 63 129 200 275
Omsättningstillgångar 187 405 513 597 818 1 134 1 126 917 1 179 1 370
Tillgångar 187 405 513 597 818 1 134 1 189 1 046 1 379 1 645
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 101 135 76 70 74 362 205 170 314 415
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 34 0 53 178 105 209 317
Kortfristiga skulder 87 270 437 494 745 719 806 771 855 913
Skulder och eget kapital 187 405 513 597 818 1 134 1 189 1 046 1 379 1 645
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 367 435 490 500 575
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 507 586 782 1 610 2 149 2 227 2 622 3 210 3 379 2 493
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 202 163 235 535 754 961 1 112 1 274 1 497 1 162
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 128 34 0 0 0
Omsättning 998 1 042 1 348 2 662 3 390 4 289 4 673 5 309 6 075 5 310
Nyckeltal
Antal anställda 2 3 3 10 17 13 17 13 17 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) 480 347 449 260 199 330 275 408 357 408
Personalkostnader per anställd (tkr) 419 289 386 241 190 283 248 390 339 382
Rörelseresultat, EBITDA -32 64 18 11 -155 283 129 -43 4 21
Nettoomsättningförändring -7,87% -22,70% -48,23% -23,19% -20,96% -8,22% -11,98% -12,61% 14,41% -%
Du Pont-modellen -17,11% 15,80% 3,70% 2,01% -18,95% 19,40% 5,38% -10,61% -5,15% -3,40%
Vinstmarginal -3,33% 6,14% 1,41% 0,46% -4,57% 5,13% 1,37% -2,09% -1,17% -1,05%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,97% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 10,42% 12,96% 5,64% 3,96% 2,15% 9,68% 6,85% 2,75% 5,33% 8,61%
Soliditet 54,01% 33,33% 14,81% 11,73% 9,05% 31,92% 17,24% 16,25% 22,77% 25,23%
Kassalikviditet 214,94% 150,00% 117,39% 120,85% 109,80% 157,72% 139,70% 118,94% 137,89% 150,05%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...