Visa allt om Fotografen Thomas Carlgren Aktiebolag
Visa allt om Fotografen Thomas Carlgren Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 549 1 361 1 478 1 449 1 521 1 319 1 418 1 833 1 621 1 787
Övrig omsättning - - - - - - - - 67 5
Rörelseresultat (EBIT) 43 69 13 26 11 13 17 16 86 41
Resultat efter finansnetto 39 62 5 19 2 6 10 11 79 35
Årets resultat 29 47 2 13 1 1 5 5 52 24
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 34 43 18 6 47 67 95 108 77 98
Omsättningstillgångar 435 367 332 342 349 364 259 262 443 363
Tillgångar 469 410 350 347 396 430 354 369 520 460
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 227 198 151 149 136 135 135 130 205 160
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 7 58 6 70 79 61 42 7 35
Kortfristiga skulder 239 205 141 192 190 216 159 198 308 266
Skulder och eget kapital 469 410 350 347 396 430 354 369 520 460
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 231 295 420 391 357
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 702 517 645 521 629 189 237 370 246 378
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 278 204 250 213 250 187 219 312 250 259
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 80 6
Omsättning 1 549 1 361 1 478 1 449 1 521 1 319 1 418 1 833 1 688 1 792
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 775 681 739 725 761 660 709 917 811 894
Personalkostnader per anställd (tkr) 490 367 455 377 450 315 389 571 453 512
Rörelseresultat, EBITDA 52 87 21 67 31 42 58 62 119 121
Nettoomsättningförändring 13,81% -7,92% 2,00% -4,73% 15,31% -6,98% -22,64% 13,08% -9,29% -%
Du Pont-modellen 9,17% 16,83% 3,71% 7,49% 2,78% 3,02% 4,80% 4,34% 16,54% 8,91%
Vinstmarginal 2,78% 5,07% 0,88% 1,79% 0,72% 0,99% 1,20% 0,87% 5,31% 2,29%
Bruttovinstmarginal 96,00% 94,93% 95,13% 95,24% 95,20% 92,04% 98,10% 96,73% 95,62% 95,36%
Rörelsekapital/omsättning 12,65% 11,90% 12,92% 10,35% 10,45% 11,22% 7,05% 3,49% 8,33% 5,43%
Soliditet 48,40% 48,29% 43,14% 42,94% 34,34% 31,40% 38,14% 35,23% 39,42% 34,78%
Kassalikviditet 182,01% 179,02% 235,46% 178,12% 183,68% 168,52% 162,89% 132,32% 143,83% 136,47%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...