Visa allt om Ilanda Fastigheter AB
Visa allt om Ilanda Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 68 139 728 913 1 250 1 179 1 351 1 708 1 424 1 572
Övrig omsättning 4 34 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 50 169 31 176 254 208 475 374 282
Resultat efter finansnetto 633 59 197 73 252 277 237 552 509 319
Årets resultat 371 101 97 111 186 240 248 310 294 230
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 89 409 441 473 505 517 1 506 1 585 1 515 1 414
Omsättningstillgångar 1 317 2 485 2 641 2 582 2 643 2 610 1 555 1 456 1 124 931
Tillgångar 1 406 2 894 3 082 3 054 3 148 3 126 3 060 3 040 2 639 2 345
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 492 2 849 2 898 2 911 2 920 2 855 2 735 2 606 2 416 2 213
Obeskattade reserver 158 0 72 0 70 70 130 230 100 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 757 44 112 143 158 202 196 204 123 133
Skulder och eget kapital 1 406 2 894 3 082 3 054 3 148 3 126 3 060 3 040 2 639 2 345
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 300 0 307 240 240 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 184 300 0 300 52 71 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - 0 52 94 91 94 106 87 79 74
Utdelning till aktieägare 0 2 700 150 110 120 120 120 120 120 90
Omsättning 72 173 728 913 1 250 1 179 1 351 1 708 1 424 1 572
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 139 364 913 1 250 1 179 1 351 1 708 1 424 1 572
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 118 395 397 394 469 402 324 314
Rörelseresultat, EBITDA 4 82 201 63 208 258 210 477 376 284
Nettoomsättningförändring -51,08% -80,91% -20,26% -26,96% 6,02% -12,73% -20,90% 19,94% -9,41% -%
Du Pont-modellen 45,02% 2,04% 6,39% 2,42% 8,01% 9,88% 7,75% 18,16% 19,29% 13,69%
Vinstmarginal 930,88% 42,45% 27,06% 8,11% 20,16% 26,21% 17,54% 32,32% 35,74% 20,42%
Bruttovinstmarginal 33,82% 64,75% 68,82% 59,69% 58,24% 65,82% 58,25% 59,66% 56,25% 44,08%
Rörelsekapital/omsättning 823,53% 1 756,12% 347,39% 267,14% 198,80% 204,24% 100,59% 73,30% 70,29% 50,76%
Soliditet 43,76% 98,45% 95,85% 95,32% 94,40% 92,98% 92,51% 91,30% 94,28% 94,37%
Kassalikviditet 97,89% 5 647,73% 2 314,29% 1 760,84% 1 619,62% 1 256,93% 749,49% 681,86% 913,82% 639,85%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...