Visa allt om Ilanda Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 139 728 913 1 250 1 179 1 351 1 708 1 424 1 572 1 295
Övrig omsättning 34 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 50 169 31 176 254 208 475 374 282 154
Resultat efter finansnetto 59 197 73 252 277 237 552 509 319 186
Årets resultat 101 97 111 186 240 248 310 294 230 268
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 409 441 473 505 517 1 506 1 585 1 515 1 414 1 396
Omsättningstillgångar 2 485 2 641 2 582 2 643 2 610 1 555 1 456 1 124 931 899
Tillgångar 2 894 3 082 3 054 3 148 3 126 3 060 3 040 2 639 2 345 2 294
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 849 2 898 2 911 2 920 2 855 2 735 2 606 2 416 2 213 2 071
Obeskattade reserver 0 72 0 70 70 130 230 100 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 44 112 143 158 202 196 204 123 133 223
Skulder och eget kapital 2 894 3 082 3 054 3 148 3 126 3 060 3 040 2 639 2 345 2 294
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 300 0 307 240 240 240 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 184 300 0 300 52 71 0 0 23
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 52 94 91 94 106 87 79 74 80
Utdelning till aktieägare 2 700 150 110 120 120 120 120 120 90 89
Omsättning 173 728 913 1 250 1 179 1 351 1 708 1 424 1 572 1 295
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 139 364 913 1 250 1 179 1 351 1 708 1 424 1 572 1 295
Personalkostnader per anställd (tkr) - 118 395 397 394 469 402 324 314 343
Rörelseresultat, EBITDA 82 201 63 208 258 210 477 376 284 181
Nettoomsättningförändring -80,91% -20,26% -26,96% 6,02% -12,73% -20,90% 19,94% -9,41% 21,39% -%
Du Pont-modellen 2,04% 6,39% 2,42% 8,01% 9,88% 7,75% 18,16% 19,29% 13,69% 8,20%
Vinstmarginal 42,45% 27,06% 8,11% 20,16% 26,21% 17,54% 32,32% 35,74% 20,42% 14,52%
Bruttovinstmarginal 64,75% 68,82% 59,69% 58,24% 65,82% 58,25% 59,66% 56,25% 44,08% 48,96%
Rörelsekapital/omsättning 1 756,12% 347,39% 267,14% 198,80% 204,24% 100,59% 73,30% 70,29% 50,76% 52,20%
Soliditet 98,45% 95,85% 95,32% 94,40% 92,98% 92,51% 91,30% 94,28% 94,37% 90,28%
Kassalikviditet 5 647,73% 2 314,29% 1 760,84% 1 619,62% 1 256,93% 749,49% 681,86% 913,82% 639,85% 373,54%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...