Visa allt om SSK Golv Aktiebolag
Visa allt om SSK Golv Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 27 914 29 725 30 515 24 780 18 195 16 642 15 233 14 314 10 111 10 773
Övrig omsättning 40 18 11 12 4 22 28 - 33 38
Rörelseresultat (EBIT) 4 843 3 282 2 869 3 158 906 1 412 1 419 1 482 547 524
Resultat efter finansnetto 4 925 3 322 2 915 3 214 934 1 410 1 420 1 493 561 523
Årets resultat 3 363 2 011 1 760 1 824 508 743 842 791 274 289
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 717 2 199 2 074 1 110 343 320 131 157 148 178
Omsättningstillgångar 11 356 10 578 14 299 8 911 7 613 6 628 6 272 4 740 2 986 3 256
Tillgångar 13 073 12 776 16 373 10 021 7 956 6 948 6 403 4 897 3 133 3 435
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 781 5 418 5 207 4 258 3 533 3 165 2 582 1 940 1 149 1 535
Obeskattade reserver 4 612 3 849 3 232 2 610 1 909 1 704 1 339 1 102 736 585
Avsättningar (tkr) 0 596 240 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 13 10 8 7 7 88 90
Kortfristiga skulder 2 681 2 913 7 693 3 140 2 504 2 071 2 475 1 848 1 161 1 225
Skulder och eget kapital 13 073 12 776 16 373 10 021 7 956 6 948 6 403 4 897 3 133 3 435
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 13 - - 1 004 787 823 849 672 1 002
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 5 993 6 060 5 000 4 393 2 902 2 583 2 301 1 996 1 706 1 668
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 1 749 1 551 1 430 1 650 1 383 1 324 946 966 884 940
Utdelning till aktieägare 3 000 3 000 1 800 810 1 100 140 160 200 0 660
Omsättning 27 954 29 743 30 526 24 792 18 199 16 664 15 261 14 314 10 144 10 811
Nyckeltal
Antal anställda 15 13 13 12 11 10 8 8 8 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 861 2 287 2 347 2 065 1 654 1 664 1 904 1 789 1 264 1 197
Personalkostnader per anställd (tkr) 518 652 557 534 518 504 538 482 427 412
Rörelseresultat, EBITDA 4 908 3 363 2 949 3 219 979 1 467 1 452 1 521 585 560
Nettoomsättningförändring -6,09% -2,59% 23,14% 36,19% 9,33% 9,25% 6,42% 41,57% -6,14% -%
Du Pont-modellen 37,70% 26,04% 17,84% 32,07% 11,74% 20,32% 22,18% 30,49% 17,91% 15,37%
Vinstmarginal 17,65% 11,19% 9,57% 12,97% 5,13% 8,48% 9,32% 10,43% 5,55% 4,90%
Bruttovinstmarginal 77,67% 76,32% 79,80% 80,12% 77,77% 79,17% 70,12% 71,30% 67,87% 70,51%
Rörelsekapital/omsättning 31,08% 25,79% 21,65% 23,29% 28,08% 27,38% 24,93% 20,20% 18,05% 18,85%
Soliditet 71,74% 65,91% 47,20% 61,69% 62,09% 63,63% 55,74% 55,82% 53,59% 56,95%
Kassalikviditet 418,69% 359,90% 182,45% 278,85% 301,20% 315,26% 252,04% 254,76% 251,16% 264,41%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...