Visa allt om BoF Barn och familjejouren AB
Visa allt om BoF Barn och familjejouren AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 27 303 23 930 18 713 19 638 16 555 15 120 13 706 13 619 12 460 11 730
Övrig omsättning - - - - - - - - 1 128
Rörelseresultat (EBIT) 3 612 3 439 2 404 2 287 1 741 1 915 1 466 1 481 199 757
Resultat efter finansnetto 3 573 3 424 2 403 2 365 1 736 1 904 1 454 1 475 190 766
Årets resultat 438 286 224 1 296 1 273 1 394 1 068 1 056 131 552
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 68 68 85 108 130 152 122 183 232 852
Omsättningstillgångar 7 405 4 883 3 898 3 533 3 309 3 311 3 280 2 538 2 370 2 506
Tillgångar 7 473 4 950 3 983 3 640 3 438 3 463 3 402 2 721 2 602 3 358
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 993 841 763 1 539 1 693 1 920 2 326 1 258 902 1 571
Obeskattade reserver 951 737 597 597 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 57 81 285
Kortfristiga skulder 5 529 3 372 2 623 1 504 1 746 1 544 1 076 1 405 1 619 1 503
Skulder och eget kapital 7 473 4 950 3 983 3 640 3 438 3 463 3 402 2 721 2 602 3 358
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 627 627 643 757 923 976 980 960
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 12 147 10 894 7 927 8 713 7 433 5 960 5 466 5 594 5 547 4 900
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - 0 - -
Sociala kostnader 5 106 4 337 3 543 3 847 3 169 2 602 2 690 2 758 2 657 2 248
Utdelning till aktieägare 275 287 208 1 000 1 450 1 500 1 800 0 0 0
Omsättning 27 303 23 930 18 713 19 638 16 555 15 120 13 706 13 619 12 461 11 858
Nyckeltal
Antal anställda 31 30 23 27 26 22 21 21 25 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) 881 798 814 727 637 687 653 649 498 510
Personalkostnader per anställd (tkr) 666 606 616 570 503 483 481 495 415 408
Rörelseresultat, EBITDA 3 612 3 456 2 426 2 309 1 763 1 972 1 489 1 530 269 857
Nettoomsättningförändring 14,10% 27,88% -4,71% 18,62% 9,49% 10,32% 0,64% 9,30% 6,22% -%
Du Pont-modellen 48,39% 69,54% 60,38% 65,00% 50,81% 55,56% 43,27% 54,98% 8,30% 23,56%
Vinstmarginal 13,24% 14,38% 12,85% 12,05% 10,55% 12,72% 10,74% 10,98% 1,73% 6,74%
Bruttovinstmarginal 97,99% 97,95% 97,65% 98,03% 97,65% 92,24% 96,13% 96,72% 96,13% 97,67%
Rörelsekapital/omsättning 6,87% 6,31% 6,81% 10,33% 9,44% 11,69% 16,08% 8,32% 6,03% 8,55%
Soliditet 23,21% 28,60% 30,85% 54,37% 49,24% 55,44% 68,37% 46,23% 34,67% 46,78%
Kassalikviditet 133,93% 144,81% 148,61% 234,91% 189,52% 214,44% 304,83% 180,64% 146,39% 166,73%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...