Visa allt om Polar Print Holding AB
Visa allt om Polar Print Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 300 363 626 406 30 1 460 1 270 860 2 311 2 629
Övrig omsättning - - - - 351 393 243 21 - -
Rörelseresultat (EBIT) -117 -434 -120 50 -183 -79 -38 -939 283 136
Resultat efter finansnetto 1 841 695 94 824 977 -260 -193 2 835 1 358 -106
Årets resultat 1 841 695 101 824 1 142 -68 -193 2 835 1 317 -106
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 795 17 586 15 817 16 649 16 272 14 846 15 237 14 947 13 533 14 591
Omsättningstillgångar 5 495 1 088 395 38 73 108 189 382 180 271
Tillgångar 20 290 18 674 16 213 16 687 16 345 14 953 15 426 15 329 13 713 14 862
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 494 15 653 14 958 14 827 14 003 12 397 11 928 12 121 12 086 11 369
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 103 209 219 302 360 247 70 0 0 0
Långfristiga skulder 2 484 1 285 796 1 461 1 836 2 050 3 278 2 698 1 115 2 312
Kortfristiga skulder 210 1 528 241 97 146 259 151 511 513 1 182
Skulder och eget kapital 20 290 18 674 16 213 16 687 16 345 14 953 15 426 15 329 13 713 14 862
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 540 478 390 395 395
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 148 139 35 34 123 358 282 208 202 202
Utdelning till aktieägare 500 0 0 0 0 0 0 0 2 800 0
Omsättning 300 363 626 406 381 1 853 1 513 881 2 311 2 629
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 1 460 1 270 860 2 311 2 629
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 910 793 618 626 615
Rörelseresultat, EBITDA -117 -361 -25 154 -79 38 83 -833 381 224
Nettoomsättningförändring -17,36% -42,01% 54,19% 1 253,33% -97,95% 14,96% 47,67% -62,79% -12,10% -%
Du Pont-modellen 9,36% 3,94% 0,88% 5,42% 6,81% -0,43% 0,13% 19,51% 10,78% 0,97%
Vinstmarginal 633,33% 202,48% 22,84% 222,91% 3 710,00% -4,45% 1,57% 347,67% 63,95% 5,48%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 80,00% 83,97% 78,66% 17,21% 54,52% 46,14%
Rörelsekapital/omsättning 1 761,67% -121,21% 24,60% -14,53% -243,33% -10,34% 2,99% -15,00% -14,41% -34,65%
Soliditet 86,22% 83,82% 92,26% 88,85% 85,67% 82,91% 77,32% 79,07% 88,14% 76,50%
Kassalikviditet 2 616,67% 71,20% 163,90% 39,18% 50,00% 37,45% 117,88% 74,76% 35,09% 17,94%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...