Visa allt om Motorus AB
Visa allt om Motorus AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 6 044 5 267 5 085 2 949 4 307 5 221 5 430 4 781 4 951 4 128
Övrig omsättning 1 69 4 000 - 10 - 1 - 34 39
Rörelseresultat (EBIT) 94 -140 555 361 757 617 498 38 133 311
Resultat efter finansnetto 87 -198 -652 361 754 601 455 -40 124 247
Årets resultat 87 -198 3 202 424 279 209 59 79 135
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 460 440 628 590 613 1 498 2 401 2 403 1 180 1 158
Omsättningstillgångar 1 049 1 128 2 833 4 637 2 749 1 728 1 678 870 932 459
Tillgångar 1 510 1 568 3 461 5 227 3 362 3 226 4 080 3 273 2 112 1 617
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 259 172 1 620 1 617 1 415 991 712 503 444 365
Obeskattade reserver 0 0 0 661 578 403 184 14 140 129
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 312 0 0 0 1 011 1 293 0 0
Kortfristiga skulder 1 251 1 396 1 529 2 949 1 370 1 832 2 173 1 463 1 529 1 124
Skulder och eget kapital 1 510 1 568 3 461 5 227 3 362 3 226 4 080 3 273 2 112 1 617
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 380 180 150 186 183
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 200 120 105 105 105
Löner till övriga anställda 1 246 1 218 1 217 719 880 958 926 1 290 902 593
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 391 379 347 201 210 377 268 388 327 221
Utdelning till aktieägare 0 0 1 250 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 045 5 336 9 085 2 949 4 317 5 221 5 431 4 781 4 985 4 167
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 4 4 5 7 6 6 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 209 1 053 1 017 737 1 077 1 044 776 797 825 1 032
Personalkostnader per anställd (tkr) 328 329 318 234 279 317 199 309 241 257
Rörelseresultat, EBITDA 163 -4 684 434 889 685 568 114 210 381
Nettoomsättningförändring 14,75% 3,58% 72,43% -% -17,51% -3,85% 13,57% -3,43% 19,94% -%
Du Pont-modellen 6,23% -8,93% -16,56% 6,91% 22,52% 19,16% 12,21% 1,16% 6,34% 19,23%
Vinstmarginal 1,56% -2,66% -11,27% 12,24% 17,58% 11,84% 9,17% 0,79% 2,71% 7,53%
Bruttovinstmarginal 55,01% 61,23% 13,69% 68,80% 69,40% 59,93% 63,08% 65,53% 52,51% 54,48%
Rörelsekapital/omsättning -3,34% -5,09% 25,64% 57,24% 32,02% -1,99% -9,12% -12,40% -12,06% -16,11%
Soliditet 17,15% 10,97% 46,81% 40,26% 54,76% 39,93% 20,77% 15,68% 25,80% 28,32%
Kassalikviditet 69,94% 58,31% 157,55% 78,60% 134,53% 70,47% 48,87% 22,83% 42,58% 31,41%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...