Visa allt om L & B Antik- & Opalescentglas Aktiebolag
Visa allt om L & B Antik- & Opalescentglas Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 854 746 924 1 932 1 140 702 713 746 1 066 858
Övrig omsättning - - - - 80 80 - - - 5
Rörelseresultat (EBIT) 123 152 123 295 166 143 72 -57 274 134
Resultat efter finansnetto 113 157 128 275 155 132 62 -60 269 132
Årets resultat 88 122 100 201 114 97 57 -45 194 110
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 1 7 268 281 294 307 279 271 288
Omsättningstillgångar 1 647 1 399 1 324 1 748 1 496 1 116 1 052 1 078 1 154 863
Tillgångar 1 648 1 399 1 331 2 015 1 777 1 409 1 358 1 357 1 425 1 151
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 395 1 307 1 184 974 773 714 616 559 604 410
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 105 23 72 523 269 198 174 207 289 245
Kortfristiga skulder 148 69 75 518 735 498 568 591 532 496
Skulder och eget kapital 1 648 1 399 1 331 2 015 1 777 1 409 1 358 1 357 1 425 1 151
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 40 160 80 0 80 80 80 70
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 13 50 35 0 25 35 35 26
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 854 746 924 1 932 1 220 782 713 746 1 066 863
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 427 373 462 966 570 351 357 373 1 066 429
Personalkostnader per anställd (tkr) 16 14 37 100 63 7 62 67 145 64
Rörelseresultat, EBITDA 123 158 134 308 179 156 87 -43 291 157
Nettoomsättningförändring 14,48% -19,26% -52,17% 69,47% 62,39% -1,54% -4,42% -30,02% 24,24% -%
Du Pont-modellen 7,65% 11,37% 18,41% 14,99% 9,40% 10,15% 5,45% -4,05% 19,23% 11,64%
Vinstmarginal 14,75% 21,31% 26,52% 15,63% 14,65% 20,37% 10,38% -7,37% 25,70% 15,62%
Bruttovinstmarginal 62,53% 100,00% 100,00% 100,00% 56,84% 59,26% 56,24% 38,20% 69,89% 70,51%
Rörelsekapital/omsättning 175,53% 178,28% 135,17% 63,66% 66,75% 88,03% 67,88% 65,28% 58,35% 42,77%
Soliditet 84,65% 93,42% 88,96% 48,34% 43,50% 50,67% 45,36% 41,19% 42,39% 35,62%
Kassalikviditet 1 030,41% 1 856,52% 1 517,33% 300,39% 176,46% 183,13% 137,50% 147,04% 216,92% 133,67%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...