Visa allt om Fotskäls Bil Olofsson Aktiebolag
Visa allt om Fotskäls Bil Olofsson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 410 399 418 418 435 408 415 344 20 174 26 367
Övrig omsättning - - - - - - - - 1 955 -
Rörelseresultat (EBIT) 142 38 183 149 59 164 25 -32 2 201 728
Resultat efter finansnetto 143 110 188 164 68 164 25 28 2 319 798
Årets resultat 112 85 146 125 50 246 155 174 1 794 668
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 159 4 342 4 155 4 337 3 616 3 807 3 998 3 986 1 048 1 023
Omsättningstillgångar 477 443 577 403 1 166 1 289 2 183 2 953 6 719 6 180
Tillgångar 4 635 4 785 4 732 4 741 4 782 5 096 6 181 6 939 7 768 7 203
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 555 4 603 4 678 4 682 4 727 4 997 5 891 6 296 6 522 4 928
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 171 362 588 780
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 80 182 53 58 54 99 119 282 658 1 494
Skulder och eget kapital 4 635 4 785 4 732 4 741 4 782 5 096 6 181 6 939 7 768 7 203
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 694 710
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 17 425 811
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 8 383 701
Utdelning till aktieägare 160 160 160 150 170 320 200 300 660 200
Omsättning 410 399 418 418 435 408 415 344 22 129 26 367
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 344 4 035 4 395
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 26 312 381
Rörelseresultat, EBITDA 325 221 373 340 250 355 216 43 2 332 894
Nettoomsättningförändring 2,76% -4,55% 0,00% -3,91% 6,62% -1,69% 20,64% -98,29% -23,49% -%
Du Pont-modellen 3,09% 2,30% 3,97% 3,44% 1,42% 3,22% 0,40% 0,42% 29,87% 11,09%
Vinstmarginal 34,88% 27,57% 44,98% 39,00% 15,63% 40,20% 6,02% 8,43% 11,50% 3,03%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 13,39% 14,97%
Rörelsekapital/omsättning 96,83% 65,41% 125,36% 82,54% 255,63% 291,67% 497,35% 776,45% 30,04% 17,77%
Soliditet 98,27% 96,20% 98,86% 98,76% 98,85% 98,06% 97,35% 94,49% 89,41% 76,21%
Kassalikviditet 596,25% 243,41% 1 088,68% 694,83% 2 159,26% 1 302,02% 1 834,45% 1 047,16% 1 021,12% 132,20%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...