Visa allt om Fotskäls Bil Olofsson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 399 418 418 435 408 415 344 20 174 26 367 24 137
Övrig omsättning - - - - - - - 1 955 - -
Rörelseresultat (EBIT) 38 183 149 59 164 25 -32 2 201 728 529
Resultat efter finansnetto 110 188 164 68 164 25 28 2 319 798 601
Årets resultat 85 146 125 50 246 155 174 1 794 668 458
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 342 4 155 4 337 3 616 3 807 3 998 3 986 1 048 1 023 1 124
Omsättningstillgångar 443 577 403 1 166 1 289 2 183 2 953 6 719 6 180 4 985
Tillgångar 4 785 4 732 4 741 4 782 5 096 6 181 6 939 7 768 7 203 6 108
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 603 4 678 4 682 4 727 4 997 5 891 6 296 6 522 4 928 4 461
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 171 362 588 780 922
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 182 53 58 54 99 119 282 658 1 494 726
Skulder och eget kapital 4 785 4 732 4 741 4 782 5 096 6 181 6 939 7 768 7 203 6 108
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 694 710 674
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 17 425 811 590
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 8 383 701 438
Utdelning till aktieägare 160 160 150 170 320 200 300 660 200 200
Omsättning 399 418 418 435 408 415 344 22 129 26 367 24 137
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 1 5 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 344 4 035 4 395 4 827
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 26 312 381 356
Rörelseresultat, EBITDA 221 373 340 250 355 216 43 2 332 894 693
Nettoomsättningförändring -4,55% 0,00% -3,91% 6,62% -1,69% 20,64% -98,29% -23,49% 9,24% -%
Du Pont-modellen 2,30% 3,97% 3,44% 1,42% 3,22% 0,40% 0,42% 29,87% 11,09% 9,91%
Vinstmarginal 27,57% 44,98% 39,00% 15,63% 40,20% 6,02% 8,43% 11,50% 3,03% 2,51%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 13,39% 14,97% 13,83%
Rörelsekapital/omsättning 65,41% 125,36% 82,54% 255,63% 291,67% 497,35% 776,45% 30,04% 17,77% 17,65%
Soliditet 96,20% 98,86% 98,76% 98,85% 98,06% 97,35% 94,49% 89,41% 76,21% 83,90%
Kassalikviditet 243,41% 1 088,68% 694,83% 2 159,26% 1 302,02% 1 834,45% 1 047,16% 1 021,12% 132,20% 219,01%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...