Visa allt om ITERATA AB (publ)
Visa allt om ITERATA AB (publ)

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 81 120 766 2 142 3 538 6 751 5 882 6 123 3 557 10 364
Övrig omsättning 4 11 111 41 190 120 264 1 610 271 1 130
Rörelseresultat (EBIT) -123 -693 -1 421 -35 055 -23 516 -38 301 -31 857 -24 800 -25 783 -26 630
Resultat efter finansnetto 14 983 -4 955 -5 571 -35 316 -24 489 -48 227 -33 067 -23 444 -25 030 -26 477
Årets resultat -2 197 -4 955 -5 571 -35 316 -24 489 -48 227 -33 067 -23 444 -25 030 -26 477
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 399 5 599 6 887 9 530 31 677 33 397 56 845 56 025 43 871 34 495
Omsättningstillgångar 113 131 1 113 793 10 652 7 678 11 784 13 936 36 031 30 520
Tillgångar 15 512 5 730 8 000 10 323 42 329 41 075 68 629 69 961 79 902 65 015
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 878 3 075 1 074 3 327 36 155 32 297 58 265 55 012 67 478 53 166
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 22 22 22 22 18 103 52 86 162 508
Långfristiga skulder 0 0 0 0 637 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 14 612 2 633 6 904 6 974 5 519 8 675 10 312 14 863 12 262 11 341
Skulder och eget kapital 15 512 5 730 8 000 10 323 42 329 41 075 68 629 69 961 79 902 65 015
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 1 430 4 839 5 375 7 242 6 398 5 349 2 650
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 120 193 0 - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 - 4 339 1 870 5 887 5 105 6 214 6 745 8 922
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - 0 - 3 601 4 285 4 462 5 402 5 056 5 407 5 271
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 85 131 877 2 183 3 728 6 871 6 146 7 733 3 828 11 494
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 8 11 13 16 17 19 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 268 322 519 368 360 187 518
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 1 173 999 1 210 1 109 1 039 921 842
Rörelseresultat, EBITDA -123 -693 -1 421 -13 606 -18 509 -31 211 -26 968 -20 418 -21 184 -21 029
Nettoomsättningförändring -32,50% -84,33% -64,24% -39,46% -47,59% 14,77% -3,94% 72,14% -65,68% -%
Du Pont-modellen 96,60% -81,88% -61,01% -339,28% -55,35% -93,02% -46,11% -32,21% -30,72% -38,81%
Vinstmarginal 18 498,77% -3 910,00% -637,21% -1 635,11% -662,15% -565,96% -537,96% -367,99% -690,16% -243,46%
Bruttovinstmarginal 100,00% 97,50% 99,22% 52,89% 52,37% 43,15% 45,78% 38,18% 48,55% 50,86%
Rörelsekapital/omsättning -17 900,00% -2 085,00% -756,01% -288,56% 145,08% -14,77% 25,03% -15,14% 668,23% 185,05%
Soliditet 5,66% 53,66% 13,43% 32,23% 85,41% 78,63% 84,90% 78,63% 84,45% 81,77%
Kassalikviditet 0,77% 4,98% 16,12% 11,37% 113,03% 41,83% 76,33% 72,66% 265,94% 229,79%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...