Visa allt om Larmspecialisten på Näset Aktiebolag
Visa allt om Larmspecialisten på Näset Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 855 6 995 5 582 5 244 5 927 4 986 5 372 6 928 5 720 6 844
Övrig omsättning 13 86 98 129 110 121 99 112 172 307
Rörelseresultat (EBIT) 115 143 229 398 113 371 -880 110 84 81
Resultat efter finansnetto 81 90 126 306 13 312 -983 16 17 19
Årets resultat 79 90 126 306 13 312 -983 16 17 19
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 8 18 29 20 27 17 50 62 57
Omsättningstillgångar 1 781 2 027 2 423 2 166 2 382 2 117 2 511 2 424 1 802 1 820
Tillgångar 1 785 2 034 2 441 2 195 2 402 2 144 2 529 2 474 1 864 1 877
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 726 646 556 430 124 111 -202 181 177 159
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 286 530 617 851 1 004 1 034 1 278 1 165 894 745
Kortfristiga skulder 773 858 1 268 914 1 274 999 1 452 1 128 793 972
Skulder och eget kapital 1 785 2 034 2 441 2 195 2 402 2 144 2 529 2 474 1 864 1 877
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 407 383 407 407 400 396 282 426 403 401
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 799 1 942 1 604 1 300 1 542 1 285 1 889 2 259 2 081 2 278
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 075 1 066 906 791 856 661 883 1 044 948 964
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
Omsättning 6 868 7 081 5 680 5 373 6 037 5 107 5 471 7 040 5 892 7 151
Nyckeltal
Antal anställda 7 8 7 6 8 6 8 9 8 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 979 874 797 874 741 831 672 770 715 760
Personalkostnader per anställd (tkr) 448 429 425 413 384 395 389 421 441 410
Rörelseresultat, EBITDA 119 152 239 408 120 378 -848 122 99 95
Nettoomsättningförändring -2,00% 25,31% 6,45% -11,52% 18,87% -7,19% -22,46% 21,12% -16,42% -%
Du Pont-modellen 6,72% 7,82% 9,87% 18,41% 4,83% 17,30% -34,76% 4,45% 4,51% 4,32%
Vinstmarginal 1,75% 2,27% 4,32% 7,70% 1,96% 7,44% -16,36% 1,59% 1,47% 1,18%
Bruttovinstmarginal 71,85% 71,74% 75,37% 75,38% 74,69% 76,31% 70,14% 75,97% 78,09% 76,53%
Rörelsekapital/omsättning 14,70% 16,71% 20,69% 23,87% 18,69% 22,42% 19,71% 18,71% 17,64% 12,39%
Soliditet 40,67% 31,76% 22,78% 19,59% 5,16% 5,18% -7,99% 7,32% 9,50% 8,47%
Kassalikviditet 92,37% 107,93% 78,31% 86,21% 65,70% 58,96% 87,12% 115,43% 99,37% 121,81%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...