Visa allt om Kungstens Ventilation Aktiebolag
Visa allt om Kungstens Ventilation Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 787 1 828 2 632 2 895 2 462 1 320 1 579 1 152 1 266 1 052
Övrig omsättning - 25 3 - 76 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 97 -171 193 217 429 7 50 74 47 -137
Resultat efter finansnetto 109 -160 197 241 433 12 85 56 69 -127
Årets resultat 122 9 87 124 209 37 81 64 51 -6
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 203 275 477 201 262 4 8 12 8 6
Omsättningstillgångar 1 876 1 674 1 910 2 016 1 558 1 365 1 352 1 290 1 365 1 378
Tillgångar 2 079 1 948 2 387 2 217 1 820 1 368 1 360 1 303 1 373 1 384
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 886 765 756 669 545 337 400 408 434 473
Obeskattade reserver 134 182 357 274 207 61 112 135 194 194
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 740 759 777 803 788 736 613 557 504 498
Kortfristiga skulder 318 243 497 471 280 235 236 202 241 219
Skulder och eget kapital 2 079 1 948 2 387 2 217 1 820 1 368 1 360 1 303 1 373 1 384
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 427 0 0 304 240 264 288 288
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 401 366 0 414 380 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 298 275 330 312 250 212 188 168 153 145
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 100 90 90 90
Omsättning 1 787 1 853 2 635 2 895 2 538 1 320 1 579 1 152 1 266 1 052
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 787 1 828 2 632 2 895 2 462 1 320 1 579 1 152 1 266 1 052
Personalkostnader per anställd (tkr) 705 642 759 732 633 521 432 433 442 435
Rörelseresultat, EBITDA 169 -99 257 278 478 11 54 78 52 -80
Nettoomsättningförändring -2,24% -30,55% -9,08% 17,59% 86,52% -16,40% 37,07% -9,00% 20,34% -%
Du Pont-modellen 5,29% -8,11% 8,34% 10,87% 23,90% 1,39% 6,25% 7,75% 5,39% -8,74%
Vinstmarginal 6,16% -8,64% 7,56% 8,32% 17,67% 1,44% 5,38% 8,77% 5,85% -11,50%
Bruttovinstmarginal 60,38% 57,44% 62,31% 74,58% 63,44% 58,79% 53,20% 65,89% 63,35% 70,15%
Rörelsekapital/omsättning 87,19% 78,28% 53,69% 53,37% 51,91% 85,61% 70,68% 94,44% 88,78% 110,17%
Soliditet 47,64% 46,56% 43,34% 39,28% 38,33% 27,92% 35,48% 38,77% 41,78% 44,27%
Kassalikviditet 589,94% 688,89% 384,31% 371,34% 546,43% 580,85% 572,88% 638,61% 566,39% 629,22%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...