Visa allt om BL Products Förpackningsmaskiner Aktiebolag
Visa allt om BL Products Förpackningsmaskiner Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 23 121 21 674 17 298 17 658 22 970 23 036 24 628 19 076 31 298 23 416
Övrig omsättning 3 364 458 79 - - - 5 17 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 004 2 526 3 215 135 2 848 767 2 872 991 3 015 118
Resultat efter finansnetto 1 063 3 718 3 250 376 3 123 877 3 163 1 528 4 079 175
Årets resultat -106 2 520 2 591 179 1 688 818 2 396 1 332 2 903 391
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 128 179 154 116 186 260 59 118 127 234
Omsättningstillgångar 20 192 20 337 16 072 16 841 16 973 16 624 17 914 17 423 24 588 21 182
Tillgångar 20 320 20 516 16 226 16 956 17 159 16 884 17 974 17 541 24 715 21 416
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 685 9 791 9 861 7 964 9 385 8 497 10 075 8 868 10 436 12 033
Obeskattade reserver 3 284 4 742 4 293 4 396 4 293 3 491 3 762 3 878 4 257 4 132
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 351 5 983 2 073 4 596 3 481 4 896 4 137 4 795 10 022 5 250
Skulder och eget kapital 20 320 20 516 16 226 16 956 17 159 16 884 17 974 17 541 24 715 21 416
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 1 727 1 400 1 366 1 320 1 320 1 320 2 200 1 202 1 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 3 029 1 587 1 336 1 320 1 277 1 455 1 332 954 981 890
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 1 215 1 288 1 046 1 034 1 024 1 089 1 068 1 233 853 822
Utdelning till aktieägare 0 2 000 2 590 694 1 600 800 2 396 1 189 2 900 4 500
Omsättning 23 124 22 038 17 756 17 737 22 970 23 036 24 628 19 081 31 315 23 416
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 854 3 612 2 883 2 943 3 828 3 839 4 105 3 815 5 216 3 903
Personalkostnader per anställd (tkr) 752 801 660 646 640 684 658 933 549 542
Rörelseresultat, EBITDA 1 055 2 634 3 297 205 2 922 856 2 931 1 050 3 087 247
Nettoomsättningförändring 6,68% 25,30% -2,04% -23,13% -0,29% -6,46% 29,10% -39,05% 33,66% -%
Du Pont-modellen 5,49% 18,29% 20,18% 2,29% 18,29% 5,76% 18,55% 8,79% 16,76% 2,41%
Vinstmarginal 4,82% 17,31% 18,93% 2,20% 13,66% 4,22% 13,54% 8,08% 13,24% 2,20%
Bruttovinstmarginal 29,67% 36,51% 37,24% 42,77% 30,08% 35,04% 35,49% 35,15% 26,63% 27,94%
Rörelsekapital/omsättning 46,89% 66,23% 80,93% 69,35% 58,74% 50,91% 55,94% 66,20% 46,54% 68,04%
Soliditet 50,43% 65,75% 81,41% 66,08% 73,13% 65,56% 71,48% 66,47% 54,63% 70,08%
Kassalikviditet 174,10% 294,13% 710,95% 341,88% 455,93% 312,28% 388,16% 328,84% 235,01% 377,73%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...