Visa allt om Bo Innergård Aktiebolag
Visa allt om Bo Innergård Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 13 5 2 0 0 320 1 086 368 299
Övrig omsättning 130 130 109 135 134 137 124 170 47 27
Rörelseresultat (EBIT) -23 -14 -12 -10 -1 -36 -50 406 -102 -80
Resultat efter finansnetto -46 -34 -37 -46 -42 -55 -77 322 -104 -92
Årets resultat -46 -34 -37 -46 -42 -55 -77 322 -104 -92
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 677 1 705 1 733 1 760 1 788 1 816 1 844 1 871 1 899 1 927
Omsättningstillgångar 460 452 450 451 326 363 391 583 215 207
Tillgångar 2 137 2 157 2 183 2 211 2 114 2 179 2 235 2 454 2 114 2 134
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 238 284 318 355 401 445 519 596 274 378
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 988 1 001 1 022 1 032 1 043 1 049 1 059 1 067 1 075 971
Kortfristiga skulder 911 871 843 824 670 685 657 792 765 786
Skulder och eget kapital 2 137 2 157 2 183 2 211 2 114 2 179 2 235 2 454 2 114 2 134
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 235 433 145 80
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 85 113 46 26
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 130 143 114 137 134 137 444 1 256 415 326
Nyckeltal
Antal anställda - 1 0 0 0 1 3 3 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 13 - - - - 107 362 368 299
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 107 201 193 111
Rörelseresultat, EBITDA 5 14 16 18 27 -8 -22 434 -74 -52
Nettoomsättningförändring -100,00% 160,00% 150,00% -% -% -100,00% -70,53% 195,11% 23,08% -%
Du Pont-modellen -% -0,65% -0,55% -0,45% -% -% -2,24% 16,54% -4,82% -3,75%
Vinstmarginal -% -107,69% -240,00% -500,00% -% -% -15,62% 37,38% -27,72% -26,76%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% 60,31% 84,71% 57,07% 44,48%
Rörelsekapital/omsättning -% -3 223,08% -7 860,00% -18 650,00% -% -% -83,12% -19,24% -149,46% -193,65%
Soliditet 11,14% 13,17% 14,57% 16,06% 18,97% 20,42% 23,22% 24,29% 12,96% 17,71%
Kassalikviditet 50,49% 51,89% 53,38% 54,73% 48,66% 52,99% 59,51% 73,61% 28,10% 26,34%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...