Visa allt om Roland Olsson i Skåne Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 2 267 2 277 2 250 3 322 8 290 8 565 7 574 8 099 9 680 9 105
Övrig omsättning 208 201 215 836 326 499 723 1 325 413 385
Rörelseresultat (EBIT) 460 383 264 710 -169 187 293 1 818 965 561
Resultat efter finansnetto 461 388 1 153 1 043 76 183 387 3 171 1 207 655
Årets resultat 614 696 979 785 230 493 131 1 842 1 096 958
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 826 10 498 10 419 7 247 7 847 7 628 3 199 2 833 2 490 2 933
Omsättningstillgångar 2 696 2 328 2 478 4 582 3 666 4 980 9 000 9 841 7 283 5 896
Tillgångar 13 523 12 826 12 897 11 829 11 514 12 608 12 199 12 674 9 773 8 829
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 892 11 378 10 781 9 902 9 217 9 387 8 994 8 963 7 211 6 164
Obeskattade reserver 16 346 868 736 717 1 166 1 678 1 498 492 764
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 614 1 102 1 248 1 191 1 580 2 055 1 527 2 213 2 070 1 900
Skulder och eget kapital 13 523 12 826 12 897 11 829 11 514 12 608 12 199 12 674 9 773 8 829
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - 695 390 485 250 200 240 235
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 260 260 395 - 1 048 1 172 1 158 1 286 1 661 1 401
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 27 27 0 265 414 529 558 537 656 605
Utdelning till aktieägare 500 100 100 100 100 400 100 100 90 50
Omsättning 2 475 2 478 2 465 4 158 8 616 9 064 8 297 9 424 10 093 9 490
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 3 5 6 6 7 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 134 1 139 1 125 1 107 1 658 1 428 1 262 1 157 1 210 1 138
Personalkostnader per anställd (tkr) 126 144 169 324 379 364 333 291 323 281
Rörelseresultat, EBITDA 565 489 475 958 1 268 978 978 2 434 1 724 1 550
Nettoomsättningförändring -0,44% 1,20% -32,27% -59,93% -3,21% 13,08% -6,48% -16,33% 6,32% -%
Du Pont-modellen 3,42% 3,03% 8,94% 9,55% 0,66% 1,90% 3,26% 26,01% 12,65% 7,92%
Vinstmarginal 20,38% 17,08% 51,24% 34,02% 0,92% 2,80% 5,25% 40,71% 12,77% 7,68%
Bruttovinstmarginal 64,05% 68,42% 100,00% 100,00% 100,00% 79,44% 97,78% 98,46% 96,38% 94,94%
Rörelsekapital/omsättning 47,73% 53,84% 54,67% 102,08% 25,16% 34,15% 98,67% 94,18% 53,85% 43,89%
Soliditet 88,03% 90,81% 88,55% 88,30% 84,64% 81,27% 83,63% 79,23% 77,41% 76,05%
Kassalikviditet 138,54% 172,14% 160,90% 335,68% 205,76% 225,50% 548,46% 418,71% 328,84% 283,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...