Visa allt om Promaris Aktiebolag
Visa allt om Promaris Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 325 1 634 536 123 650 0 0 30 897 0
Övrig omsättning - - - - 1 482 - - - 22 -
Rörelseresultat (EBIT) 47 431 -14 7 2 011 -14 -17 1 334 -489
Resultat efter finansnetto 17 438 -17 -67 2 019 -9 -1 7 331 -489
Årets resultat 13 358 -17 -67 1 618 -9 -1 7 13 -479
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 1 1 1 12 12 12 12 12 0
Omsättningstillgångar 1 473 1 648 1 258 1 684 2 070 49 66 67 64 51
Tillgångar 1 474 1 649 1 259 1 685 2 082 61 78 79 76 51
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 536 522 164 171 1 680 62 70 71 64 50
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 939 1 126 1 095 1 514 403 0 8 8 12 0
Skulder och eget kapital 1 474 1 649 1 259 1 685 2 082 61 78 79 76 51
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12 2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 800 0 0 0 0 0
Omsättning 325 1 634 536 123 2 132 0 0 30 919 0
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 47 431 -14 7 2 011 -14 -17 1 334 -489
Nettoomsättningförändring -80,11% 204,85% 335,77% -81,08% -% -% -100,00% -96,66% -% -%
Du Pont-modellen 3,66% 26,68% -1,11% 1,54% 96,97% -% -% 8,86% 450,00% -%
Vinstmarginal 16,62% 26,93% -2,61% 21,14% 310,62% -% -% 23,33% 38,13% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 164,31% 31,95% 30,41% 138,21% 256,46% -% -% 196,67% 5,80% -%
Soliditet 36,36% 31,66% 13,03% 10,15% 80,69% 101,64% 89,74% 89,87% 84,21% 98,04%
Kassalikviditet 156,87% 146,36% 114,89% 111,23% 513,65% -% 825,00% 837,50% 533,33% -%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...