Visa allt om Renzius Mekaniska Verkstad Aktiebolag
Visa allt om Renzius Mekaniska Verkstad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 727 1 886 2 006 2 301 2 492 2 296 1 914 2 143 2 115 2 238
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -79 -169 237 124 193 86 -208 43 53 361
Resultat efter finansnetto -78 -169 237 119 190 82 -208 49 53 361
Årets resultat -33 1 121 80 61 82 -128 42 22 252
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 778 719 909 638 696 243 385 380 437 311
Omsättningstillgångar 581 732 572 712 674 857 651 891 859 996
Tillgångar 1 358 1 451 1 481 1 350 1 370 1 100 1 036 1 271 1 296 1 307
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 583 616 615 495 415 481 399 647 697 764
Obeskattade reserver 0 45 215 133 122 0 0 80 91 70
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 3 0 137 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 775 789 647 722 696 618 637 544 508 472
Skulder och eget kapital 1 358 1 451 1 481 1 350 1 370 1 100 1 036 1 271 1 296 1 307
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 300 296 288 280 267
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 366 366 367 554 526 236 334 357 322 313
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 188 155 154 224 206 211 236 252 222 205
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 128 0 120 92 89
Omsättning 1 727 1 886 2 006 2 301 2 492 2 296 1 914 2 143 2 115 2 238
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 864 943 1 003 767 831 765 638 714 705 746
Personalkostnader per anställd (tkr) 279 257 262 244 249 252 294 304 281 266
Rörelseresultat, EBITDA 230 86 452 330 348 228 -48 183 181 461
Nettoomsättningförändring -8,43% -5,98% -12,82% -7,66% 8,54% 19,96% -10,69% 1,32% -5,50% -%
Du Pont-modellen -5,74% -11,58% 16,07% 9,26% 14,16% 7,82% -19,98% 3,93% 4,09% 27,62%
Vinstmarginal -4,52% -8,91% 11,86% 5,43% 7,78% 3,75% -10,82% 2,33% 2,51% 16,13%
Bruttovinstmarginal 81,82% 81,81% 79,41% 81,31% 78,13% 84,97% 76,02% 77,74% 74,56% 79,62%
Rörelsekapital/omsättning -11,23% -3,02% -3,74% -0,43% -0,88% 10,41% 0,73% 16,19% 16,60% 23,41%
Soliditet 42,93% 44,87% 52,85% 43,93% 36,86% 43,73% 38,51% 55,44% 58,84% 62,31%
Kassalikviditet 60,00% 78,58% 68,62% 76,73% 74,71% 105,66% 72,68% 118,01% 109,65% 127,75%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...