Visa allt om Furetank Rederi Aktiebolag
Visa allt om Furetank Rederi Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 505 863 347 170 333 937 276 064 291 478 265 117 324 588 282 893 258 682 223 602
Övrig omsättning - 5 752 - - - - - - - 33 514
Rörelseresultat (EBIT) 105 074 8 884 -12 558 -2 980 -5 324 -49 432 49 990 33 565 55 624 100 351
Resultat efter finansnetto 76 556 -4 735 -24 562 -17 258 -24 962 -70 356 43 572 10 177 90 830 94 337
Årets resultat 75 014 -4 965 -24 035 -18 642 -25 506 -16 640 20 373 6 697 65 327 64 668
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 744 774 709 028 838 490 905 117 967 701 1 033 806 1 037 824 704 625 744 776 613 093
Omsättningstillgångar 167 151 44 888 67 244 55 343 71 075 66 917 187 944 158 654 158 975 134 873
Tillgångar 911 925 753 916 905 734 960 459 1 038 775 1 100 723 1 225 768 863 280 903 751 747 966
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 276 137 195 119 208 059 204 594 230 256 260 828 248 288 219 321 214 624 144 723
Minoritetsintressen 0 0 0 2 588 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 43 597 40 312 40 258 49 219 49 842 50 569 104 393 82 832 81 036 103 462
Långfristiga skulder 453 366 428 539 525 891 593 052 662 944 679 417 768 927 482 809 525 734 423 050
Kortfristiga skulder 138 825 89 946 131 526 111 007 95 733 109 908 104 160 78 318 82 357 76 731
Skulder och eget kapital 911 925 753 916 905 734 960 459 1 038 775 1 100 723 1 225 768 863 280 903 751 747 966
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD 2 424 3 126 3 557 1 531 1 485 1 485 1 481 1 536 1 439 1 444
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 71 987 69 059 64 967 49 870 42 600 38 990 23 492 25 778 18 211 18 721
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 17 553 16 751 6 610 7 372 5 530 11 971 7 829 8 658 6 860 6 140
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 505 863 352 922 333 937 276 064 291 478 265 117 324 588 282 893 258 682 257 116
Nyckeltal
Antal anställda 168 159 159 136 134 131 83 100 87 88
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 011 2 183 2 100 2 030 2 175 2 024 3 911 2 829 2 973 2 541
Personalkostnader per anställd (tkr) 604 641 559 526 555 614 513 411 339 316
Rörelseresultat, EBITDA 153 363 63 424 54 706 63 894 61 429 17 336 86 569 76 712 91 204 133 884
Nettoomsättningförändring -% 3,96% 20,96% -5,29% 9,94% -18,32% 14,74% 9,36% 15,69% -%
Du Pont-modellen 11,54% 1,36% -1,30% -0,19% -0,45% -4,38% 5,80% 4,73% 12,14% 15,21%
Vinstmarginal 20,81% 2,95% -3,53% -0,67% -1,61% -18,20% 21,91% 14,42% 42,41% 50,88%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 5,60% -12,98% -19,25% -20,16% -8,46% -16,22% 25,81% 28,40% 29,62% 26,00%
Soliditet 30,28% 25,88% 22,97% 21,30% 22,17% 23,70% 20,26% 25,41% 23,75% 19,35%
Kassalikviditet 117,08% 44,70% 45,55% 45,40% 68,87% 57,29% 176,22% 196,36% 188,75% 173,61%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 76 862 70 210 73 149 63 779 32 250 80 051 148 349 214 536 282 893 258 682
Övrig omsättning - - - - 1 156 4 789 28 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 5 065 4 832 3 475 -6 296 496 3 110 -199 230 -9 052 33 565 55 624
Resultat efter finansnetto 5 923 1 224 273 -3 338 -2 372 -2 764 -180 517 82 528 10 177 73 527
Årets resultat 7 378 6 397 0 814 0 0 0 3 888 2 080 2 050
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 422 042 344 880 350 753 360 477 306 847 319 614 335 761 797 334 704 675 744 826
Omsättningstillgångar 39 764 22 024 13 163 10 029 75 336 65 270 73 730 108 454 158 654 158 975
Tillgångar 461 806 366 903 363 916 370 506 382 183 384 884 409 490 905 788 863 330 903 801
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 225 10 442 6 974 6 974 6 160 6 160 6 160 8 160 6 272 6 192
Obeskattade reserver 174 908 176 238 183 238 182 991 187 143 189 515 192 279 372 830 295 828 289 415
Avsättningar (tkr) 4 895 4 325 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 198 135 137 557 149 020 158 729 171 986 185 027 174 854 458 519 482 912 525 837
Kortfristiga skulder 69 643 38 341 24 685 21 812 16 895 4 183 36 197 66 279 78 318 82 357
Skulder och eget kapital 461 806 366 903 363 916 370 506 382 183 384 884 409 490 905 788 863 330 903 801
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 2 424 3 127 3 126 3 454 1 531 1 485 1 485 1 481 1 536 1 439
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 15 322 14 585 13 789 13 632 4 603 9 620 23 702 23 492 25 778 18 211
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 9 015 8 698 10 432 5 746 2 962 3 404 10 821 7 829 8 658 6 860
Utdelning till aktieägare 4 200 3 595 0 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000
Omsättning 76 862 70 210 73 149 63 779 33 406 84 840 148 377 214 536 282 893 258 682
Nyckeltal
Antal anställda 40 41 41 41 14 44 69 83 100 87
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 922 1 712 1 784 1 556 2 304 1 819 2 150 2 585 2 829 2 973
Personalkostnader per anställd (tkr) 722 688 787 608 710 538 612 513 411 339
Rörelseresultat, EBITDA 21 610 21 387 20 292 10 432 17 413 19 901 -182 389 14 006 76 712 91 204
Nettoomsättningförändring 9,47% -4,02% 14,69% 97,76% -59,71% -46,04% -30,85% -24,16% 9,36% -%
Du Pont-modellen 2,91% 1,61% 1,33% 0,53% 0,93% 1,40% -41,54% 10,98% 4,73% 10,22%
Vinstmarginal 17,48% 8,39% 6,64% 3,06% 11,06% 6,72% -114,65% 46,34% 14,42% 35,72%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -38,87% -23,24% -15,75% -18,47% 181,21% 76,31% 25,30% 19,66% 28,40% 29,62%
Soliditet 32,62% 40,31% 41,19% 38,28% 37,70% 37,89% 36,11% 30,54% 25,40% 23,74%
Kassalikviditet 57,10% 57,44% 53,32% 45,98% 445,91% 1 560,36% 199,52% 160,03% 196,36% 188,75%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...