allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

Furetank Rederi Aktiebolag

ORG.NR: 556371-7510
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
 

Koncernredovisning

 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2015   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122013-122012-12 
  Nettoomsättning (TKR) 505 863 347 170 333 937  
  Övrig omsättning (TKR) 0 5 752 0  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 105 074 8 884 -12 558  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 76 556 -4 735 -24 562  
  Årets resultat (TKR) 75 014 -4 965 -24 035  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122013-122012-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 744 774 709 028 838 490  
  Omsättningstillgångar (TKR) 167 151 44 888 67 244  
  Tillgångar (TKR) 911 925 753 916 905 734  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 276 137 195 119 208 059  
  Minoritetsintressen (TKR) 0 0 0  
  Avsättningar (TKR) 43 597 40 312 40 258  
  Långfristiga skulder (TKR) 453 366 428 539 525 891  
  Kortfristiga skulder (TKR) 138 825 89 946 131 526  
  Skulder och eget kapital (TKR) 911 925 753 916 905 734  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122013-122012-12 
  Löner till styrelse & VD 2 424 3 126 3 557  
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 71 987 69 059 64 967  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 17 553 16 751 6 610  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122013-122012-12 
  Antal anställda 168 159 159  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 3 011 2 183 2 100  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 604 641 559  
  Nettoomsättningförändring           3,96 % 20,96 %  
  Vinstmarginal 20,81 % 2,95 % -3,53 %  
  Bruttovinstmarginal 100,00 % 100,00 % 100,00 %  
  Soliditet 30,28 % 25,88 % 22,97 %  
  Kassalikviditet 117,08 % 44,70 % 45,55 %  
 
 
 Bolagets redovisning 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 76 862 70 210 73 149  
  Övrig omsättning (TKR) 0 0 0  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 5 065 4 832 3 475  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 5 923 1 224 273  
  Årets resultat (TKR) 7 378 6 397 0  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 422 042 344 880 350 753  
  Omsättningstillgångar (TKR) 39 764 22 024 13 163  
  Tillgångar (TKR) 461 806 366 903 363 916  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 14 225 10 442 6 974  
  Obeskattade reserver (TKR) 174 908 176 238 183 238  
  Avsättningar (TKR) 4 895 4 325 0  
  Långfristiga skulder (TKR) 198 135 137 557 149 020  
  Kortfristiga skulder (TKR) 69 643 38 341 24 685  
  Skulder och eget kapital (TKR) 461 806 366 903 363 916  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 2 424 3 127 3 126  
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 15 322 14 585 13 789  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 9 015 8 698 10 432  
  Utdelning till aktieägare 4 200 3 595 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 40 41 41  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 1 922 1 712 1 784  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 722 688 787  
  Nettoomsättningförändring 9,47 % -4,02 % 14,69 %  
  Vinstmarginal 17,48 % 8,39 % 6,64 %  
  Bruttovinstmarginal 100,00 % 100,00 % 100,00 %  
  Soliditet 32,62 % 40,31 % 41,19 %  
  Kassalikviditet 57,10 % 57,44 % 53,32 %  
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 7 juli 2016


1px
1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen         
X