Visa allt om Lars Ekelund Bygg och Målerikonsult Aktiebolag
Visa allt om Lars Ekelund Bygg och Målerikonsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 669 740 837 920 1 019 1 062 1 151 1 445 1 393 1 320
Övrig omsättning 2 39 - - - - 65 - 87 -
Rörelseresultat (EBIT) 251 163 287 259 242 33 246 168 340 1
Resultat efter finansnetto 252 165 292 264 244 34 203 189 360 90
Årets resultat 265 232 227 135 127 20 102 93 215 45
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 584 584 645 664 984 984 934 0 83 64
Omsättningstillgångar 650 570 627 640 341 475 630 1 580 1 553 1 541
Tillgångar 1 235 1 154 1 272 1 304 1 326 1 459 1 564 1 580 1 637 1 605
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 926 817 742 665 672 672 800 817 883 761
Obeskattade reserver 153 245 381 387 314 250 250 212 166 117
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 156 92 149 252 338 537 514 550 589 728
Skulder och eget kapital 1 235 1 154 1 272 1 304 1 326 1 459 1 564 1 580 1 637 1 605
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 160 0 333 396 540 444 569 340 434
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 77 0 231 0 0 0 1 9 7 85
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 19 24 53 54 63 137 128 173 327 334
Utdelning till aktieägare 160 156 157 150 143 127 148 119 158 93
Omsättning 671 779 837 920 1 019 1 062 1 216 1 445 1 480 1 320
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 669 740 - 460 510 531 576 723 697 660
Personalkostnader per anställd (tkr) 106 209 - 198 239 357 283 402 328 431
Rörelseresultat, EBITDA 251 163 306 273 242 33 246 194 390 20
Nettoomsättningförändring -9,59% -11,59% -9,02% -9,72% -4,05% -7,73% -20,35% 3,73% 5,53% -%
Du Pont-modellen 20,40% 14,38% 22,96% 20,25% 18,48% 2,40% 15,73% 12,03% 22,11% 5,61%
Vinstmarginal 37,67% 22,43% 34,89% 28,70% 24,04% 3,30% 21,37% 13,15% 25,99% 6,82%
Bruttovinstmarginal 99,10% 80,27% 98,81% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 73,84% 64,59% 57,11% 42,17% 0,29% -5,84% 10,08% 71,28% 69,20% 61,59%
Soliditet 84,64% 87,36% 81,70% 72,87% 68,13% 58,69% 62,93% 61,37% 61,24% 52,66%
Kassalikviditet 416,67% 619,57% 420,81% 253,97% 100,89% 88,45% 122,57% 287,27% 263,67% 211,68%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...