Visa allt om Lars Ekelund Bygg och Målerikonsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 740 837 920 1 019 1 062 1 151 1 445 1 393 1 320 1 564
Övrig omsättning 39 - - - - 65 - 87 - 10
Rörelseresultat (EBIT) 163 287 259 242 33 246 168 340 1 53
Resultat efter finansnetto 165 292 264 244 34 203 189 360 90 60
Årets resultat 232 227 135 127 20 102 93 215 45 61
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 584 645 664 984 984 934 0 83 64 84
Omsättningstillgångar 570 627 640 341 475 630 1 580 1 553 1 541 1 703
Tillgångar 1 154 1 272 1 304 1 326 1 459 1 564 1 580 1 637 1 605 1 787
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 817 742 665 672 672 800 817 883 761 826
Obeskattade reserver 245 381 387 314 250 250 212 166 117 98
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 92 149 252 338 537 514 550 589 728 863
Skulder och eget kapital 1 154 1 272 1 304 1 326 1 459 1 564 1 580 1 637 1 605 1 787
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 160 0 333 396 540 444 569 340 434 546
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 231 0 0 0 1 9 7 85 39
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 24 53 54 63 137 128 173 327 334 449
Utdelning till aktieägare 156 157 150 143 127 148 119 158 93 110
Omsättning 779 837 920 1 019 1 062 1 216 1 445 1 480 1 320 1 574
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 740 - 460 510 531 576 723 697 660 782
Personalkostnader per anställd (tkr) 209 - 198 239 357 283 402 328 431 524
Rörelseresultat, EBITDA 163 306 273 242 33 246 194 390 20 81
Nettoomsättningförändring -11,59% -9,02% -9,72% -4,05% -7,73% -20,35% 3,73% 5,53% -15,60% -%
Du Pont-modellen 14,38% 22,96% 20,25% 18,48% 2,40% 15,73% 12,03% 22,11% 5,61% 3,36%
Vinstmarginal 22,43% 34,89% 28,70% 24,04% 3,30% 21,37% 13,15% 25,99% 6,82% 3,84%
Bruttovinstmarginal 80,27% 98,81% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 64,59% 57,11% 42,17% 0,29% -5,84% 10,08% 71,28% 69,20% 61,59% 53,71%
Soliditet 87,36% 81,70% 72,87% 68,13% 58,69% 62,93% 61,37% 61,24% 52,66% 50,17%
Kassalikviditet 619,57% 420,81% 253,97% 100,89% 88,45% 122,57% 287,27% 263,67% 211,68% 197,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...