Visa allt om Näsbo Gård AB
Visa allt om Näsbo Gård AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 758 543 529 475 219 993 1 014 896 1 082 1 045
Övrig omsättning - - 172 261 332 87 71 29 53 47
Rörelseresultat (EBIT) 115 38 172 205 118 384 249 42 168 193
Resultat efter finansnetto 99 20 150 170 108 382 173 -41 75 110
Årets resultat 76 14 86 93 66 213 125 8 59 72
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 046 3 049 3 150 3 286 3 354 2 149 2 154 2 076 1 997 2 143
Omsättningstillgångar 196 190 270 489 503 104 211 124 551 124
Tillgångar 3 242 3 239 3 420 3 775 3 857 2 253 2 366 2 200 2 548 2 267
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 069 993 978 892 799 733 520 395 447 448
Obeskattade reserver 229 229 229 191 148 132 40 42 99 112
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 867 1 819 1 855 2 466 2 729 1 266 1 391 1 507 1 681 1 465
Kortfristiga skulder 77 198 357 226 180 123 414 256 321 241
Skulder och eget kapital 3 242 3 239 3 420 3 775 3 857 2 253 2 366 2 200 2 548 2 267
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 199 192 192 106 209
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 48 48 - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 25 0 32 14 25 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 32 - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 1 61 109 150 117 133
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60
Omsättning 758 543 701 736 551 1 080 1 085 925 1 135 1 092
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 238 110 497 507 448 541 523
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 1 15 67 176 200 147 177
Rörelseresultat, EBITDA 210 139 308 339 201 463 345 101 232 293
Nettoomsättningförändring 39,59% 2,65% 11,37% 116,89% -77,95% -2,07% 13,17% -17,19% 3,54% -%
Du Pont-modellen 3,55% 1,23% 5,03% 5,43% 3,06% 17,18% 10,57% 2,09% 6,75% 8,51%
Vinstmarginal 15,17% 7,37% 32,51% 43,16% 53,88% 38,97% 24,65% 5,13% 15,90% 18,47%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 15,70% -1,47% -16,45% 55,37% 147,49% -1,91% -20,02% -14,73% 21,26% -11,20%
Soliditet 38,48% 36,17% 33,82% 27,36% 23,54% 36,85% 23,22% 19,33% 20,34% 23,32%
Kassalikviditet 203,90% 48,99% 43,14% 182,74% 208,89% 84,55% 50,97% 48,44% 171,65% 51,45%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...