Visa allt om TLM SYSTEM Aktiebolag
Visa allt om TLM SYSTEM Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 781 9 163 10 996 13 047 6 075 5 461 11 833 12 710 9 035 9 280
Övrig omsättning - - 96 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 558 1 717 3 866 3 862 984 479 1 906 1 500 245 383
Resultat efter finansnetto 1 532 1 894 3 900 3 908 1 042 503 1 981 1 567 267 387
Årets resultat 1 179 1 306 2 177 2 145 558 253 1 082 830 183 909
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 300 404 508 0 3 6 11 27 205 269
Omsättningstillgångar 5 919 6 013 6 956 8 416 5 920 4 573 4 421 4 997 5 698 4 248
Tillgångar 6 219 6 417 7 464 8 416 5 922 4 578 4 432 5 024 5 903 4 517
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 429 1 950 2 644 4 467 2 467 2 059 1 971 1 074 3 432 3 596
Obeskattade reserver 3 582 3 580 3 385 2 290 1 310 1 040 900 400 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 208 888 1 436 1 659 2 145 1 479 1 561 3 550 2 471 921
Skulder och eget kapital 6 219 6 417 7 464 8 416 5 922 4 578 4 432 5 024 5 903 4 517
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 482 756 3 600 100 350
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 479 509 483 453 401 40 139 267 625 948
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 253 357 280 974 631 397 1 122 399 376 613
Utdelning till aktieägare 1 100 1 700 2 000 2 000 145 150 165 185 188 348
Omsättning 5 781 9 163 11 092 13 047 6 075 5 461 11 833 12 710 9 035 9 280
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 1 2 2 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 891 4 582 5 498 6 524 3 038 5 461 5 917 6 355 3 012 2 320
Personalkostnader per anställd (tkr) 343 417 397 740 530 938 1 027 539 379 501
Rörelseresultat, EBITDA 1 662 1 821 3 877 3 865 987 485 1 918 1 521 303 467
Nettoomsättningförändring -36,91% -16,67% -15,72% 114,77% 11,24% -53,85% -6,90% 40,68% -2,64% -%
Du Pont-modellen 25,05% 29,56% 53,11% 47,23% 17,80% 11,75% 44,72% 31,25% 4,90% 9,08%
Vinstmarginal 26,95% 20,70% 36,05% 30,47% 17,35% 9,85% 16,75% 12,35% 3,20% 4,42%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 81,49% 55,93% 50,20% 51,79% 62,14% 56,66% 24,17% 11,38% 35,72% 35,85%
Soliditet 67,90% 73,90% 70,80% 73,13% 57,96% 61,72% 59,44% 27,11% 58,14% 79,61%
Kassalikviditet 489,98% 677,14% 484,40% 507,29% 269,60% 309,20% 283,22% 140,76% 230,59% 387,73%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...