Visa allt om Jakobssons Åkeri i Moskosel Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 485 396 423 494 365 912 653 788 1 380 2 225
Övrig omsättning 2 - - 202 - 70 - 165 258 412
Rörelseresultat (EBIT) 53 4 -26 50 -375 6 -205 -139 -71 458
Resultat efter finansnetto 53 11 16 139 417 110 -144 -48 -13 468
Årets resultat 26 31 45 78 398 80 28 81 300 393
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 272 76 96 125 364 659 319 433 530 1 429
Omsättningstillgångar 2 913 2 971 2 924 3 036 2 469 1 738 2 051 2 127 2 121 1 608
Tillgångar 3 185 3 047 3 020 3 161 2 833 2 397 2 370 2 560 2 650 3 037
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 852 2 826 2 795 2 750 2 672 2 274 2 195 2 167 2 086 1 786
Obeskattade reserver 67 40 60 88 28 8 8 180 330 750
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 68 1 1 18 17 17 33 33 35 243
Kortfristiga skulder 198 180 164 304 116 97 135 180 200 258
Skulder och eget kapital 3 185 3 047 3 020 3 161 2 833 2 397 2 370 2 560 2 650 3 037
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 325 200 339 438 279
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 100 100 100 120 222 70 90 46 144 326
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 23 14 24 67 107 81 114 159 170
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 487 396 423 696 365 982 653 953 1 638 2 637
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 485 396 423 494 365 912 653 788 690 1 113
Personalkostnader per anställd (tkr) 101 126 120 149 293 511 391 501 376 385
Rörelseresultat, EBITDA 99 24 3 71 -260 146 -62 14 80 880
Nettoomsättningförändring 22,47% -6,38% -14,37% 35,34% -59,98% 39,66% -17,13% -42,90% -37,98% -%
Du Pont-modellen 1,70% 0,36% 0,53% 4,37% 18,00% 4,59% -6,08% -1,88% -0,30% 15,84%
Vinstmarginal 11,13% 2,78% 3,78% 27,94% 139,73% 12,06% -22,05% -6,09% -0,58% 21,62%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 559,79% 704,80% 652,48% 553,04% 644,66% 179,93% 293,42% 247,08% 139,20% 60,67%
Soliditet 91,19% 93,77% 94,01% 89,05% 95,05% 95,11% 92,86% 89,71% 87,68% 76,59%
Kassalikviditet 1 471,21% 1 650,56% 1 782,93% 998,68% 2 128,45% 1 791,75% 1 519,26% 1 181,67% 1 060,50% 623,26%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...