Visa allt om Jakobssons Åkeri i Moskosel Aktiebolag
Visa allt om Jakobssons Åkeri i Moskosel Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 410 485 396 423 494 365 912 653 788 1 380
Övrig omsättning 35 2 - - 202 - 70 - 165 258
Rörelseresultat (EBIT) 6 53 4 -26 50 -375 6 -205 -139 -71
Resultat efter finansnetto 7 53 11 16 139 417 110 -144 -48 -13
Årets resultat 18 26 31 45 78 398 80 28 81 300
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 210 272 76 96 125 364 659 319 433 530
Omsättningstillgångar 3 025 2 913 2 971 2 924 3 036 2 469 1 738 2 051 2 127 2 121
Tillgångar 3 235 3 185 3 047 3 020 3 161 2 833 2 397 2 370 2 560 2 650
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 870 2 852 2 826 2 795 2 750 2 672 2 274 2 195 2 167 2 086
Obeskattade reserver 56 67 40 60 88 28 8 8 180 330
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 129 68 1 1 18 17 17 33 33 35
Kortfristiga skulder 180 198 180 164 304 116 97 135 180 200
Skulder och eget kapital 3 235 3 185 3 047 3 020 3 161 2 833 2 397 2 370 2 560 2 650
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 325 200 339 438
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 100 100 100 100 120 222 70 90 46 144
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 36 0 23 14 24 67 107 81 114 159
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 445 487 396 423 696 365 982 653 953 1 638
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 410 485 396 423 494 365 912 653 788 690
Personalkostnader per anställd (tkr) 138 101 126 120 149 293 511 391 501 376
Rörelseresultat, EBITDA 68 99 24 3 71 -260 146 -62 14 80
Nettoomsättningförändring -15,46% 22,47% -6,38% -14,37% 35,34% -59,98% 39,66% -17,13% -42,90% -%
Du Pont-modellen 0,19% 1,70% 0,36% 0,53% 4,37% 18,00% 4,59% -6,08% -1,88% -0,30%
Vinstmarginal 1,46% 11,13% 2,78% 3,78% 27,94% 139,73% 12,06% -22,05% -6,09% -0,58%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 693,90% 559,79% 704,80% 652,48% 553,04% 644,66% 179,93% 293,42% 247,08% 139,20%
Soliditet 90,07% 91,19% 93,77% 94,01% 89,05% 95,05% 95,11% 92,86% 89,71% 87,68%
Kassalikviditet 1 680,56% 1 471,21% 1 650,56% 1 782,93% 998,68% 2 128,45% 1 791,75% 1 519,26% 1 181,67% 1 060,50%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...