Visa allt om Henrikssons Kranbilar Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 69 629 62 384 61 163
Övrig omsättning 889 327 163
Rörelseresultat (EBIT) 3 182 2 752 3 907
Resultat efter finansnetto 3 731 2 570 3 667
Årets resultat 2 845 1 951 2 613
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 37 042 26 949 28 421
Omsättningstillgångar 28 371 28 460 26 613
Tillgångar 65 413 55 409 55 034
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 40 404 37 559 35 555
Minoritetsintressen 0 0 0
Avsättningar (tkr) 3 270 3 013 3 526
Långfristiga skulder 9 746 4 804 6 033
Kortfristiga skulder 11 993 10 033 9 920
Skulder och eget kapital 65 413 55 409 55 034
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD 1 351 1 350 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 21 549 18 935 18 654
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 7 897 6 828 6 070
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 70 518 62 711 61 326
Nyckeltal
Antal anställda 67 60 57
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 039 1 040 1 073
Personalkostnader per anställd (tkr) 465 457 438
Rörelseresultat, EBITDA 10 773 10 303 11 734
Nettoomsättningförändring 11,61% 2,00% -%
Du Pont-modellen 5,87% 4,97% 7,16%
Vinstmarginal 5,52% 4,41% 6,44%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 23,52% 29,54% 27,29%
Soliditet 61,77% 67,79% 64,61%
Kassalikviditet 236,56% 283,66% 268,28%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 69 106 62 079 61 118 55 130 51 330 42 366 38 308 37 921 24 864 20 650
Övrig omsättning 889 327 163 15 75 206 362 334 107 94
Rörelseresultat (EBIT) 3 054 2 805 4 118 3 062 6 775 5 575 5 474 7 963 4 183 2 913
Resultat efter finansnetto 3 695 2 761 4 011 3 309 6 500 5 051 5 197 7 506 3 957 2 667
Årets resultat 2 240 3 794 3 365 2 301 4 669 3 913 1 657 3 319 2 089 1 409
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 37 672 27 343 28 571 32 999 24 818 26 141 29 610 23 187 15 614 13 963
Omsättningstillgångar 27 532 27 864 26 223 19 614 27 849 20 342 14 378 15 112 13 662 9 469
Tillgångar 65 203 55 207 54 794 52 613 52 666 46 483 43 988 38 299 29 276 23 432
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 32 333 30 093 26 299 22 934 20 634 15 964 12 051 10 394 7 075 4 985
Obeskattade reserver 10 477 9 743 12 010 12 925 12 807 12 707 13 046 10 229 7 399 6 405
Avsättningar (tkr) 758 652 585 518 451 384 317 250 186 117
Långfristiga skulder 9 746 4 804 6 033 6 961 8 665 9 715 12 251 10 179 7 792 7 008
Kortfristiga skulder 11 890 9 914 9 866 9 275 10 110 7 712 6 322 7 247 6 824 4 917
Skulder och eget kapital 65 203 55 207 54 794 52 613 52 666 46 483 43 988 38 299 29 276 23 432
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 1 351 1 350 - - 1 223 1 158 1 035 1 404 1 187 1 030
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 21 549 18 935 18 654 17 147 13 929 11 739 9 417 7 849 5 598 4 365
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 7 897 6 827 6 070 5 921 4 971 4 251 3 685 3 271 2 523 1 919
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 69 995 62 406 61 281 55 145 51 405 42 572 38 670 38 255 24 971 20 744
Nyckeltal
Antal anställda 67 60 57 51 47 40 35 27 25 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 031 1 035 1 072 1 081 1 092 1 059 1 095 1 404 995 1 033
Personalkostnader per anställd (tkr) 465 457 438 458 433 433 422 483 387 379
Rörelseresultat, EBITDA 10 469 10 180 11 746 10 179 13 151 12 020 11 493 12 698 7 680 5 894
Nettoomsättningförändring 11,32% 1,57% 10,86% 7,40% 21,16% 10,59% 1,02% 52,51% 20,41% -%
Du Pont-modellen 5,84% 5,33% 7,81% 7,06% 12,97% 11,99% 13,08% 21,51% 15,01% 12,72%
Vinstmarginal 5,51% 4,74% 7,01% 6,73% 13,31% 13,16% 15,02% 21,72% 17,68% 14,44%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 22,63% 28,91% 26,76% 18,75% 34,56% 29,81% 21,03% 20,74% 27,50% 22,04%
Soliditet 62,12% 68,27% 64,15% 61,70% 57,10% 54,49% 48,75% 46,37% 42,36% 40,96%
Kassalikviditet 231,56% 281,06% 265,79% 211,47% 275,46% 263,77% 227,43% 208,53% 200,21% 192,58%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...