allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

Henrikssons Kranbilar Aktiebolag

ORG.NR: 556368-3530
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
 

Koncernredovisning

 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd   2015   2014   2013                              
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-082014-082013-08 
  Nettoomsättning (TKR) 69 629 62 384 61 163  
  Övrig omsättning (TKR) 889 327 163  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 3 182 2 752 3 907  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 3 731 2 570 3 667  
  Årets resultat (TKR) 2 845 1 951 2 613  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-082014-082013-08 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 37 042 26 949 28 421  
  Omsättningstillgångar (TKR) 28 371 28 460 26 613  
  Tillgångar (TKR) 65 413 55 409 55 034  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 40 404 37 559 35 555  
  Minoritetsintressen (TKR) 0 0 0  
  Avsättningar (TKR) 3 270 3 013 3 526  
  Långfristiga skulder (TKR) 9 746 4 804 6 033  
  Kortfristiga skulder (TKR) 11 993 10 033 9 920  
  Skulder och eget kapital (TKR) 65 413 55 409 55 034  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-082014-082013-08 
  Löner till styrelse & VD 1 351 1 350            
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 21 549 18 935 18 654  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 7 897 6 828 6 070  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-082014-082013-08 
  Antal anställda 67 60 57  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 1 039 1 040 1 073  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 465 457 438  
  Nettoomsättningförändring 11,61 % 2,00 %            
  Vinstmarginal 5,52 % 4,41 % 6,44 %  
  Bruttovinstmarginal 100,00 % 100,00 % 100,00 %  
  Soliditet 61,77 % 67,79 % 64,61 %  
  Kassalikviditet 236,56 % 283,66 % 268,28 %  
 
 
 Bolagets redovisning 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-082014-082013-08 
  Nettoomsättning (TKR) 69 106 62 079 61 118  
  Övrig omsättning (TKR) 889 327 163  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 3 054 2 805 4 118  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 3 695 2 761 4 011  
  Årets resultat (TKR) 2 240 3 794 3 365  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-082014-082013-08 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 37 672 27 343 28 571  
  Omsättningstillgångar (TKR) 27 532 27 864 26 223  
  Tillgångar (TKR) 65 203 55 207 54 794  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 32 333 30 093 26 299  
  Obeskattade reserver (TKR) 10 477 9 743 12 010  
  Avsättningar (TKR) 758 652 585  
  Långfristiga skulder (TKR) 9 746 4 804 6 033  
  Kortfristiga skulder (TKR) 11 890 9 914 9 866  
  Skulder och eget kapital (TKR) 65 203 55 207 54 794  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-082014-082013-08 
  Löner till styrelse & VD 1 351 1 350            
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 21 549 18 935 18 654  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 7 897 6 827 6 070  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-082014-082013-08 
  Antal anställda 67 60 57  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 1 031 1 035 1 072  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 465 457 438  
  Nettoomsättningförändring 11,32 % 1,57 % 10,86 %  
  Vinstmarginal 5,51 % 4,74 % 7,01 %  
  Bruttovinstmarginal 100,00 % 100,00 % 100,00 %  
  Soliditet 62,12 % 68,27 % 64,15 %  
  Kassalikviditet 231,56 % 281,06 % 265,79 %  
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 29 juni 2016


1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen         
X