Visa allt om Vitec Mäklarsystem AB
Visa allt om Vitec Mäklarsystem AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-04
Nettoomsättning 119 135 115 200 69 338 69 321 62 525 54 677 45 737 44 312 29 352 39 750
Övrig omsättning - - 11 29 - 3 114 - - 33
Rörelseresultat (EBIT) 20 706 20 054 3 335 -314 14 240 6 356 4 241 1 657 5 585 2 835
Resultat efter finansnetto 20 707 20 127 3 396 -127 14 615 6 422 4 262 2 196 6 370 3 322
Årets resultat 12 745 9 261 2 651 -127 10 729 4 701 3 095 1 549 4 673 2 300
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 39 239 451 500 673 557 346 1 786
Omsättningstillgångar 45 513 50 776 36 237 18 247 29 982 20 861 16 671 16 508 16 394 10 702
Tillgångar 45 513 50 776 36 276 18 486 30 433 21 360 17 344 17 064 16 740 12 488
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 091 15 546 8 884 6 233 17 160 11 131 9 430 7 835 6 287 3 503
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 26 422 35 230 27 391 12 253 13 273 10 230 7 915 9 229 10 454 8 838
Skulder och eget kapital 45 513 50 776 36 276 18 486 30 433 21 360 17 344 17 064 16 740 12 488
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2007-04
Löner till styrelse & VD 1 206 1 463 1 106 730 932 846 580 504 0 629
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 - - -
Löner till övriga anställda 12 095 12 777 14 550 16 886 14 682 13 030 12 914 14 537 6 935 10 444
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 - - -
Sociala kostnader 5 917 6 032 7 282 7 817 7 199 6 043 5 212 5 850 3 103 4 203
Utdelning till aktieägare 12 700 9 200 0 0 10 800 4 700 3 000 1 500 0 1 890
Omsättning 119 135 115 200 69 349 69 350 62 525 54 680 45 851 44 312 29 352 39 783
Nyckeltal
Antal anställda 26 28 31 34 43 33 34 37 32 32
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 582 4 114 2 237 2 039 1 454 1 657 1 345 1 198 917 1 242
Personalkostnader per anställd (tkr) 771 768 790 791 550 623 561 778 324 493
Rörelseresultat, EBITDA 20 706 20 073 3 469 -103 14 468 6 608 4 483 1 833 5 666 2 928
Nettoomsättningförändring 3,42% 66,14% 0,02% 10,87% 14,35% 19,55% 3,22% 50,97% -% -%
Du Pont-modellen 45,51% 39,64% 9,39% -0,58% 48,06% 30,07% 24,85% 12,93% 38,15% 26,98%
Vinstmarginal 17,38% 17,47% 4,92% -0,15% 23,39% 11,75% 9,42% 4,98% 21,76% 8,48%
Bruttovinstmarginal 68,40% 78,41% 73,75% 78,91% 78,14% 72,28% 70,31% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 16,02% 13,49% 12,76% 8,65% 26,72% 19,44% 19,14% 16,43% 20,24% 4,69%
Soliditet 41,95% 30,62% 24,49% 33,72% 56,39% 52,11% 54,37% 45,92% 37,56% 28,89%
Kassalikviditet 172,25% 144,13% 132,30% 148,92% 225,89% 203,92% 210,63% 178,87% 156,82% 121,09%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...