Visa allt om Ideas AB
Visa allt om Ideas AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 13 418 8 941 9 313 5 798 5 391 4 518 3 824 2 480 1 520 1 281
Övrig omsättning 166 212 257 197 - - - 32 - -
Rörelseresultat (EBIT) 652 835 2 236 791 241 819 251 -260 242 -35
Resultat efter finansnetto 648 833 2 235 784 231 813 246 -268 235 -39
Årets resultat 371 475 1 298 415 163 397 1 -1 165 -39
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 155 141 168 194 221 128 127 144 162 180
Omsättningstillgångar 3 926 4 045 3 671 2 384 2 015 1 934 945 358 836 296
Tillgångar 4 080 4 186 3 838 2 579 2 237 2 062 1 073 503 998 476
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 154 2 282 1 807 1 249 834 672 275 284 385 220
Obeskattade reserver 1 150 984 769 205 0 0 0 0 19 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 163 20
Kortfristiga skulder 776 920 1 262 1 125 1 403 1 391 798 218 431 236
Skulder och eget kapital 4 080 4 186 3 838 2 579 2 237 2 062 1 073 503 998 476
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 570 548 461 341 390
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 839 1 453 1 568 1 148 1 377 92 6 172 4 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 568 446 468 352 405 233 205 223 146 161
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 13 584 9 153 9 570 5 995 5 391 4 518 3 824 2 512 1 520 1 281
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 4 2 1 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 355 2 235 2 328 1 450 1 348 2 259 3 824 1 240 1 520 1 281
Personalkostnader per anställd (tkr) 615 487 514 380 455 458 778 435 494 557
Rörelseresultat, EBITDA 687 862 2 263 818 266 834 268 -242 260 -17
Nettoomsättningförändring 50,07% -3,99% 60,62% 7,55% 19,32% 18,15% 54,19% 63,16% 18,66% -%
Du Pont-modellen 15,98% 19,97% 58,31% 30,67% 10,77% 39,72% 23,39% -51,69% 24,25% -7,35%
Vinstmarginal 4,86% 9,35% 24,03% 13,64% 4,47% 18,13% 6,56% -10,48% 15,92% -2,73%
Bruttovinstmarginal 33,92% 38,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 35,25% 35,73% 68,22% 62,22%
Rörelsekapital/omsättning 23,48% 34,95% 25,87% 21,71% 11,35% 12,02% 3,84% 5,65% 26,64% 4,68%
Soliditet 74,78% 72,85% 62,71% 54,29% 37,28% 32,59% 25,63% 56,46% 39,95% 46,22%
Kassalikviditet 505,93% 439,67% 290,89% 211,91% 143,62% 139,04% 118,42% 164,22% 193,97% 125,42%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...