Visa allt om Ideas AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 8 941 9 313 5 798 5 391 4 518 3 824 2 480 1 520 1 281 1 254
Övrig omsättning 212 257 197 - - - 32 - - 25
Rörelseresultat (EBIT) 835 2 236 791 241 819 251 -260 242 -35 115
Resultat efter finansnetto 833 2 235 784 231 813 246 -268 235 -39 110
Årets resultat 475 1 298 415 163 397 1 -1 165 -39 110
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 141 168 194 221 128 127 144 162 180 189
Omsättningstillgångar 4 045 3 671 2 384 2 015 1 934 945 358 836 296 632
Tillgångar 4 186 3 838 2 579 2 237 2 062 1 073 503 998 476 821
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 282 1 807 1 249 834 672 275 284 385 220 259
Obeskattade reserver 984 769 205 0 0 0 0 19 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 163 20 19
Kortfristiga skulder 920 1 262 1 125 1 403 1 391 798 218 431 236 542
Skulder och eget kapital 4 186 3 838 2 579 2 237 2 062 1 073 503 998 476 821
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - - 570 548 461 341 390 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 453 1 568 1 148 1 377 92 6 172 4 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 446 468 352 405 233 205 223 146 161 75
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 153 9 570 5 995 5 391 4 518 3 824 2 512 1 520 1 281 1 279
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 2 1 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 235 2 328 1 450 1 348 2 259 3 824 1 240 1 520 1 281 1 254
Personalkostnader per anställd (tkr) 487 514 380 455 458 778 435 494 557 378
Rörelseresultat, EBITDA 862 2 263 818 266 834 268 -242 260 -17 133
Nettoomsättningförändring -3,99% 60,62% 7,55% 19,32% 18,15% 54,19% 63,16% 18,66% 2,15% -%
Du Pont-modellen 19,97% 58,31% 30,67% 10,77% 39,72% 23,39% -51,69% 24,25% -7,35% 14,01%
Vinstmarginal 9,35% 24,03% 13,64% 4,47% 18,13% 6,56% -10,48% 15,92% -2,73% 9,17%
Bruttovinstmarginal 38,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 35,25% 35,73% 68,22% 62,22% 57,02%
Rörelsekapital/omsättning 34,95% 25,87% 21,71% 11,35% 12,02% 3,84% 5,65% 26,64% 4,68% 7,18%
Soliditet 72,85% 62,71% 54,29% 37,28% 32,59% 25,63% 56,46% 39,95% 46,22% 31,55%
Kassalikviditet 439,67% 290,89% 211,91% 143,62% 139,04% 118,42% 164,22% 193,97% 125,42% 116,61%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...