Visa allt om Brynolf Consulting AB
Visa allt om Brynolf Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 498 1 543 1 651 1 418 1 298 1 458 1 426 1 940 2 328 1 556
Övrig omsättning - 1 - 70 - - 110 - 35 -
Rörelseresultat (EBIT) 28 34 184 162 210 461 550 320 749 214
Resultat efter finansnetto 57 83 252 245 287 475 616 395 798 255
Årets resultat 32 48 147 134 210 349 453 285 573 182
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 79 101 153 165 71 160 232 923 956 1 512
Omsättningstillgångar 2 966 3 262 3 360 3 355 3 462 3 398 3 220 2 481 2 227 933
Tillgångar 3 044 3 363 3 514 3 520 3 532 3 557 3 452 3 404 3 183 2 445
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 697 3 016 3 168 3 221 3 212 3 122 2 892 2 540 2 344 1 837
Obeskattade reserver 161 146 125 62 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 186 202 221 237 320 436 560 865 839 609
Skulder och eget kapital 3 044 3 363 3 514 3 520 3 532 3 557 3 452 3 404 3 183 2 445
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 456 431 396 282 216 263 296 154 155
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 474 478 477 436 333 245 196 617 584 480
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 206 208 202 189 160 140 123 273 287 245
Utdelning till aktieägare 1 250 350 200 200 125 120 120 100 90 65
Omsättning 1 498 1 544 1 651 1 488 1 298 1 458 1 536 1 940 2 363 1 556
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 498 772 1 651 1 418 1 298 1 458 1 426 970 2 328 778
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 153 600 1 138 1 037 788 626 601 604 1 112 464
Rörelseresultat, EBITDA 83 87 247 225 261 545 637 417 857 317
Nettoomsättningförändring -2,92% -6,54% 16,43% 9,24% -10,97% 2,24% -26,49% -16,67% 49,61% -%
Du Pont-modellen 1,84% 2,47% 7,17% 6,96% 8,10% 13,35% 17,90% 11,63% 25,07% 10,43%
Vinstmarginal 3,74% 5,38% 15,26% 17,28% 22,03% 32,58% 43,34% 20,41% 34,28% 16,39%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 185,58% 198,31% 190,13% 219,89% 242,06% 203,16% 186,54% 83,30% 59,62% 20,82%
Soliditet 92,73% 93,07% 92,93% 92,80% 90,94% 87,77% 83,78% 74,62% 73,64% 75,13%
Kassalikviditet 1 594,62% 1 614,85% 1 520,36% 1 415,61% 1 081,88% 779,36% 575,00% 286,82% 265,44% 153,20%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...