Visa allt om KB:s Tak och Fasadmålning Aktiebolag
Visa allt om KB:s Tak och Fasadmålning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 018 1 512 1 508 2 324 3 175 2 470 2 391 2 634 3 943 2 720
Övrig omsättning 59 57 - 17 68 83 1 8 - -
Rörelseresultat (EBIT) 7 175 -158 50 428 2 -35 181 384 280
Resultat efter finansnetto 162 188 -132 116 468 16 18 150 457 303
Årets resultat 160 184 0 107 250 4 20 38 262 172
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 46 68 89 58 20 14 51 93 142 181
Omsättningstillgångar 2 310 2 097 2 165 2 716 3 301 2 996 2 962 2 933 3 115 2 304
Tillgångar 2 357 2 165 2 254 2 774 3 322 3 010 3 012 3 026 3 257 2 485
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 864 1 854 1 820 1 971 2 007 1 884 1 999 2 100 2 153 2 074
Obeskattade reserver 123 166 216 356 384 259 277 280 221 121
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 370 144 218 448 931 867 736 647 883 290
Skulder och eget kapital 2 357 2 165 2 254 2 774 3 322 3 010 3 012 3 026 3 257 2 485
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 203 425 380 505 454 347 218
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 250 250 250 250 0 -
Löner till övriga anställda 358 529 510 708 870 802 631 584 1 042 704
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 166 255 289 447 547 500 398 453 701 381
Utdelning till aktieägare 160 0 0 150 143 127 120 120 92 183
Omsättning 1 077 1 569 1 508 2 341 3 243 2 553 2 392 2 642 3 943 2 720
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 4 5 5 5 5 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 509 756 754 581 635 494 478 527 563 389
Personalkostnader per anställd (tkr) 262 393 402 341 370 344 309 300 355 185
Rörelseresultat, EBITDA 29 197 -143 60 440 38 7 230 440 357
Nettoomsättningförändring -32,67% 0,27% -35,11% -26,80% 28,54% 3,30% -9,23% -33,20% 44,96% -%
Du Pont-modellen 6,87% 8,64% -5,86% 4,36% 14,06% 0,53% 0,60% 8,10% 14,03% 12,23%
Vinstmarginal 15,91% 12,37% -8,75% 5,21% 14,71% 0,65% 0,75% 9,30% 11,59% 11,18%
Bruttovinstmarginal 84,87% 82,08% 73,81% 78,10% 84,28% 83,24% 83,44% 83,98% 85,29% 80,26%
Rörelsekapital/omsättning 190,57% 129,17% 129,11% 97,59% 74,65% 86,19% 93,10% 86,79% 56,61% 74,04%
Soliditet 83,15% 91,62% 88,22% 80,51% 68,93% 68,93% 73,15% 76,06% 70,99% 86,97%
Kassalikviditet 620,00% 1 446,53% 987,16% 601,56% 352,20% 343,02% 399,18% 449,61% 350,06% 787,59%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...