Visa allt om Evenemangsbyrån i Täby Aktiebolag
Visa allt om Evenemangsbyrån i Täby Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 159 6 775 5 096 3 739 3 366 2 835 2 846 2 188 3 846 6 317
Övrig omsättning 13 - 13 21 - - - - - 5
Rörelseresultat (EBIT) 745 853 923 696 -176 14 539 -227 -508 322
Resultat efter finansnetto 751 860 949 750 -298 142 568 -630 -576 366
Årets resultat 427 477 539 503 -298 142 568 -619 -212 284
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 019 459 389 123 549 578 241 20 50 95
Omsättningstillgångar 3 932 4 152 3 216 2 579 1 559 1 860 2 821 2 196 3 052 3 165
Tillgångar 4 951 4 611 3 605 2 702 2 109 2 438 3 062 2 216 3 102 3 260
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 484 2 057 1 580 1 745 1 243 1 741 1 626 1 058 1 678 1 890
Obeskattade reserver 845 652 414 159 0 0 0 0 0 364
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 101 121 307 137 184 85 811 926 941 226
Kortfristiga skulder 1 521 1 782 1 305 660 682 612 625 232 484 781
Skulder och eget kapital 4 951 4 611 3 605 2 702 2 109 2 438 3 062 2 216 3 102 3 260
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 301 360 3 0 0 330
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 1 014 889 485 263 91 82 106 276 603 430
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 456 343 152 89 241 327 218 265 353 284
Utdelning till aktieägare 0 0 0 250 0 200 0 0 0 0
Omsättning 7 172 6 775 5 109 3 760 3 366 2 835 2 846 2 188 3 846 6 322
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 2 1 2 2 2 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 386 2 258 2 548 3 739 1 683 1 418 1 423 1 094 1 923 2 106
Personalkostnader per anställd (tkr) 493 433 327 362 321 385 164 272 482 344
Rörelseresultat, EBITDA 908 993 1 041 751 -119 73 568 -185 -455 430
Nettoomsättningförändring 5,67% 32,95% 36,29% 11,08% 18,73% -0,39% 30,07% -43,11% -39,12% -%
Du Pont-modellen 15,27% 18,69% 26,35% 27,76% -8,35% 8,70% 20,05% -9,75% -15,73% 11,35%
Vinstmarginal 10,56% 12,72% 18,64% 20,06% -5,23% 7,48% 21,57% -9,87% -12,69% 5,86%
Bruttovinstmarginal 45,80% 46,98% 49,35% 46,08% 36,75% 51,22% 52,14% 48,17% 35,44% 46,35%
Rörelsekapital/omsättning 33,68% 34,98% 37,50% 51,32% 26,05% 44,02% 77,16% 89,76% 66,77% 37,74%
Soliditet 63,48% 55,64% 52,79% 68,92% 58,94% 71,41% 53,10% 47,74% 54,09% 66,01%
Kassalikviditet 258,51% 233,00% 246,44% 390,76% 228,59% 303,92% 451,36% 946,55% 630,58% 405,25%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...