Visa allt om Karl Erik Elofsson Buss Aktiebolag
Visa allt om Karl Erik Elofsson Buss Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 76 667 73 212 70 186 58 901 55 748 54 526 51 488 48 294 40 287 33 501
Övrig omsättning 134 289 474 944 741 1 287 1 026 17 22 114
Rörelseresultat (EBIT) 6 821 8 595 9 463 7 098 6 881 8 407 7 648 4 294 2 231 1 696
Resultat efter finansnetto 6 607 8 183 8 852 6 303 5 781 7 716 6 934 1 786 623 850
Årets resultat 1 395 3 102 819 2 14 2 1 0 1 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 41 717 47 477 49 496 60 382 60 755 65 518 62 065 54 942 67 863 35 668
Omsättningstillgångar 17 578 20 495 18 590 13 039 9 961 9 905 10 574 8 777 5 876 4 426
Tillgångar 59 295 67 972 68 086 73 421 70 716 75 423 72 639 63 720 73 739 40 094
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 708 4 312 1 211 392 390 376 374 372 373 371
Obeskattade reserver 26 641 28 842 30 360 32 580 28 700 24 365 18 265 12 765 11 691 11 530
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 12 744 16 430 19 246 24 426 25 840 33 488 36 758 32 906 42 541 13 750
Kortfristiga skulder 14 202 18 387 17 270 16 024 15 786 17 193 17 242 17 675 19 134 14 442
Skulder och eget kapital 59 295 67 972 68 086 73 421 70 716 75 423 72 639 63 720 73 739 40 094
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 262 1 265 0 - 1 200 1 144 1 094 864 1 129 1 026
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 23 746 21 258 20 815 17 496 15 299 15 433 13 487 12 542 10 764 8 773
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 9 117 7 912 7 347 6 345 5 691 5 484 5 184 4 856 4 520 3 390
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 76 801 73 501 70 660 59 845 56 489 55 813 52 514 48 311 40 309 33 615
Nyckeltal
Antal anställda 85 73 68 60 58 58 54 50 49 45
Nettoomsättning per anställd (tkr) 902 1 003 1 032 982 961 940 953 966 822 744
Personalkostnader per anställd (tkr) 405 422 417 403 385 386 375 376 350 305
Rörelseresultat, EBITDA 17 038 18 893 19 241 16 402 15 937 16 517 15 449 13 380 9 526 7 493
Nettoomsättningförändring 4,72% 4,31% 19,16% 5,66% 2,24% 5,90% 6,61% 19,87% 20,26% -%
Du Pont-modellen 11,51% 12,71% 13,99% 9,79% 9,82% 11,17% 10,58% 6,79% 3,06% 4,28%
Vinstmarginal 8,90% 11,80% 13,57% 12,21% 12,46% 15,45% 14,92% 8,96% 5,59% 5,13%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4,40% 2,88% 1,88% -5,07% -10,45% -13,37% -12,95% -18,42% -32,91% -29,90%
Soliditet 44,67% 39,44% 36,56% 33,24% 30,46% 24,31% 19,05% 15,01% 11,92% 21,63%
Kassalikviditet 121,66% 111,46% 107,64% 81,37% 63,10% 57,61% 61,33% 49,66% 30,71% 30,65%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...