Visa allt om Lexiconsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 031 7 353 7 165 7 146 9 110 11 749 17 614 14 016 7 220 4 994
Övrig omsättning 12 112 13 - 10 85 167 8 58 61
Rörelseresultat (EBIT) -10 -766 -372 -547 153 -345 650 -132 439 244
Resultat efter finansnetto -39 -806 -376 -571 166 -357 647 -138 413 220
Årets resultat -39 -641 -376 -571 328 -357 351 3 294 153
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 68 134 203 304 170 203 248 238 179 215
Omsättningstillgångar 1 915 1 518 1 950 2 127 2 500 2 503 3 737 4 716 2 351 1 253
Tillgångar 1 983 1 652 2 154 2 431 2 670 2 705 3 985 4 955 2 529 1 468
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -734 -695 -55 321 892 564 921 570 567 273
Obeskattade reserver 0 0 165 165 165 165 165 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 717 2 347 2 043 1 945 1 613 1 976 2 899 4 384 1 962 1 195
Skulder och eget kapital 1 983 1 652 2 154 2 431 2 670 2 705 3 985 4 955 2 529 1 468
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 516 491 392 468
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 708 2 778 2 914 3 433 3 715 5 592 6 843 5 331 1 990 1 313
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 009 1 035 1 058 1 129 1 319 1 997 2 838 2 123 930 699
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 043 7 465 7 178 7 146 9 120 11 834 17 781 14 024 7 278 5 055
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 6 8 10 13 19 17 9 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 005 1 226 1 194 893 911 904 927 824 802 713
Personalkostnader per anställd (tkr) 629 646 679 584 528 549 543 489 376 374
Rörelseresultat, EBITDA 55 -696 -260 -421 225 -270 726 -54 503 356
Nettoomsättningförändring -17,98% 2,62% 0,27% -21,56% -22,46% -33,30% 25,67% 94,13% 44,57% -%
Du Pont-modellen -0,50% -46,31% -17,18% -22,46% 6,29% -12,75% 16,44% -2,20% 17,64% 16,62%
Vinstmarginal -0,17% -10,40% -5,16% -7,64% 1,84% -2,94% 3,72% -0,78% 6,18% 4,89%
Bruttovinstmarginal 87,17% 68,24% 83,45% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 83,98%
Rörelsekapital/omsättning -13,30% -11,27% -1,30% 2,55% 9,74% 4,49% 4,76% 2,37% 5,39% 1,16%
Soliditet -37,01% -42,07% 3,42% 18,21% 37,96% 25,35% 26,16% 11,50% 22,42% 18,60%
Kassalikviditet 70,48% 64,68% 95,45% 109,36% 154,99% 126,67% 128,91% 107,57% 119,83% 104,85%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...