Visa allt om Tobo Solution AB
Visa allt om Tobo Solution AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 730 1 517 1 261 560 0 0 2 047 2 275 2 222 2 255
Övrig omsättning - 18 12 - - - 75 11 25 -
Rörelseresultat (EBIT) 120 125 67 92 -36 -5 53 125 -62 62
Resultat efter finansnetto 110 114 66 92 -36 -5 30 70 -99 26
Årets resultat 64 67 49 70 -36 -5 30 70 9 21
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 192 1 191 1 145 0 0 0 749 912 1 011 1 120
Omsättningstillgångar 1 672 1 350 1 330 505 122 122 1 481 1 321 1 215 1 449
Tillgångar 2 865 2 540 2 476 505 122 122 2 230 2 232 2 226 2 569
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 331 267 200 152 81 117 422 392 323 346
Obeskattade reserver 66 39 11 12 0 0 0 0 0 107
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 864 1 562 301 70 35 0 0 981 1 105 1 222
Kortfristiga skulder 604 672 1 964 272 5 5 1 808 859 799 894
Skulder och eget kapital 2 865 2 540 2 476 505 122 122 2 230 2 232 2 226 2 569
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08 2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 116 98 115
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 0
Löner till övriga anställda 633 443 422 42 0 0 265 148 143 77
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - 0
Sociala kostnader 209 159 131 7 0 0 99 91 73 67
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 300 0 0 32
Omsättning 1 730 1 535 1 273 560 0 0 2 122 2 286 2 247 2 255
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 1 1 0 0 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 865 1 517 1 261 560 - - 1 024 1 138 1 111 1 128
Personalkostnader per anställd (tkr) 435 616 568 60 - - 186 190 172 143
Rörelseresultat, EBITDA 125 130 71 92 -36 -5 181 313 109 223
Nettoomsättningförändring 14,04% 20,30% 125,18% -% -% -100,00% -10,02% 2,39% -1,46% -%
Du Pont-modellen 4,19% 4,92% 2,71% 18,22% -% -% 3,81% 7,21% -0,90% 3,62%
Vinstmarginal 6,94% 8,24% 5,31% 16,43% -% -% 4,15% 7,08% -0,90% 4,12%
Bruttovinstmarginal 94,91% 97,30% 100,00% 50,18% -% -% 63,21% 60,79% 56,75% 54,86%
Rörelsekapital/omsättning 61,73% 44,69% -50,28% 41,61% -% -% -15,97% 20,31% 18,72% 24,61%
Soliditet 13,35% 11,71% 8,40% 31,85% 66,39% 95,90% 18,92% 17,56% 14,51% 16,47%
Kassalikviditet 209,77% 140,62% 47,10% 90,07% 2 440,00% 2 440,00% 9,51% 16,76% 17,52% 47,65%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...