Visa allt om Ängesbäckens Lantbruk AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 11 173 12 182 10 982 10 511 10 293 9 941 6 124 9 756 9 635 9 239
Övrig omsättning 1 982 1 865 1 983 1 638 1 887 1 818 1 435 1 661 813 346
Rörelseresultat (EBIT) 45 823 373 1 073 889 1 760 914 1 722 1 178 869
Resultat efter finansnetto -221 458 47 536 277 1 600 565 926 501 331
Årets resultat 25 487 64 151 153 462 15 111 56 58
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 983 16 912 17 339 18 284 18 531 15 708 16 173 13 557 13 708 11 187
Omsättningstillgångar 5 437 5 224 3 983 4 175 3 592 3 786 3 184 4 284 3 402 2 769
Tillgångar 23 420 22 136 21 322 22 459 22 122 19 494 19 357 17 842 17 109 13 956
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 597 1 572 1 085 1 021 869 938 724 749 678 622
Obeskattade reserver 3 648 3 894 3 926 3 944 3 630 3 530 2 430 1 880 1 130 730
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 14 216 13 754 13 937 16 057 16 009 13 227 12 979 13 506 11 003 11 411
Kortfristiga skulder 3 960 2 916 2 373 1 437 1 614 1 799 3 223 1 708 4 299 1 194
Skulder och eget kapital 23 420 22 136 21 322 22 459 22 122 19 494 19 357 17 842 17 109 13 956
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 872 846 482 780 715 676
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 2 026 1 945 1 908 1 678 773 667 579 743 908 730
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 787 707 746 640 672 523 446 569 619 569
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 120 40 40 40 0
Omsättning 13 155 14 047 12 965 12 149 12 180 11 759 7 559 11 417 10 448 9 585
Nyckeltal
Antal anställda 7 7 7 7 8 7 7 7 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 596 1 740 1 569 1 502 1 287 1 420 875 1 394 1 204 1 155
Personalkostnader per anställd (tkr) 407 394 393 338 311 306 230 318 315 259
Rörelseresultat, EBITDA 2 397 3 232 2 796 3 441 3 010 3 651 2 114 3 403 2 700 2 508
Nettoomsättningförändring -8,28% 10,93% 4,48% 2,12% 3,54% 62,33% -% 1,26% 4,29% -%
Du Pont-modellen 0,50% 4,33% 3,05% 5,47% 4,47% 10,76% 4,84% 9,81% 6,94% 6,46%
Vinstmarginal 1,04% 7,87% 5,92% 11,69% 9,61% 21,10% 15,28% 17,94% 12,33% 9,75%
Bruttovinstmarginal 57,87% 63,10% 60,44% 60,75% 61,59% 61,81% 53,15% 59,38% 60,67% 64,82%
Rörelsekapital/omsättning 13,22% 18,95% 14,66% 26,05% 19,22% 19,99% -0,64% 26,40% -9,31% 17,05%
Soliditet 18,97% 20,82% 19,45% 17,49% 16,02% 18,16% 12,99% 11,78% 8,72% 8,22%
Kassalikviditet 75,13% 101,27% 80,15% 115,80% 70,26% 91,77% 43,31% 154,74% 46,64% 114,91%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...