Visa allt om Systemsanering AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 2 102 2 434 2 408 2 812 2 387 2 162 3 179 2 201 1 988 2 110
Övrig omsättning - - - - - - - 4 - -
Rörelseresultat (EBIT) -106 206 15 210 31 -156 1 90 -41 -146
Resultat efter finansnetto -111 201 11 208 28 -157 -2 88 -41 -147
Årets resultat -60 116 12 205 28 -155 -4 88 -41 -147
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 73 105 58 84 57 25 38 36 19 4
Omsättningstillgångar 761 537 691 579 665 367 709 681 458 453
Tillgångar 835 642 748 663 721 392 747 717 477 457
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 306 366 250 328 133 115 170 262 174 174
Obeskattade reserver 0 54 1 3 0 0 2 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 85 16 94 0 0 0 0 48 0 0
Kortfristiga skulder 442 206 403 332 588 277 575 407 303 283
Skulder och eget kapital 835 642 748 663 721 392 747 717 477 457
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 145 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 371 119 342 659 702 377 150 380 377 447
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 120 46 135 210 220 118 93 118 107 123
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 102 2 434 2 408 2 812 2 387 2 162 3 179 2 205 1 988 2 110
Nyckeltal
Antal anställda 0 3 3 3 3 2 2 2 2 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 811 803 937 796 1 081 1 590 1 101 994 528
Personalkostnader per anställd (tkr) - 65 172 305 322 266 212 265 263 158
Rörelseresultat, EBITDA -75 263 41 242 55 -143 14 101 -34 -134
Nettoomsättningförändring -13,64% 1,08% -14,37% 17,80% 10,41% -31,99% 44,43% 10,71% -5,78% -%
Du Pont-modellen -12,69% 32,24% 2,01% 31,67% 4,30% -39,54% 0,27% 12,69% -8,39% -31,73%
Vinstmarginal -5,04% 8,50% 0,62% 7,47% 1,30% -7,17% 0,06% 4,13% -2,01% -6,87%
Bruttovinstmarginal 43,82% 52,26% 60,96% 76,24% 75,20% 45,74% 28,12% 44,93% 42,56% 43,79%
Rörelsekapital/omsättning 15,18% 13,60% 11,96% 8,78% 3,23% 4,16% 4,22% 12,45% 7,80% 8,06%
Soliditet 36,65% 63,57% 33,52% 49,81% 18,45% 29,34% 22,95% 36,54% 36,48% 38,07%
Kassalikviditet 124,66% 234,47% 158,06% 174,40% 113,10% 132,49% 123,30% 167,32% 151,16% 160,07%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...