Visa allt om Systemsanering AB
Visa allt om Systemsanering AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 245 2 102 2 434 2 408 2 812 2 387 2 162 3 179 2 201 1 988
Övrig omsättning - - - - - - - - 4 -
Rörelseresultat (EBIT) -208 -106 206 15 210 31 -156 1 90 -41
Resultat efter finansnetto -215 -111 201 11 208 28 -157 -2 88 -41
Årets resultat -215 -60 116 12 205 28 -155 -4 88 -41
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 73 73 105 58 84 57 25 38 36 19
Omsättningstillgångar 520 761 537 691 579 665 367 709 681 458
Tillgångar 594 835 642 748 663 721 392 747 717 477
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 296 306 366 250 328 133 115 170 262 174
Obeskattade reserver 0 0 54 1 3 0 0 2 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 85 16 94 0 0 0 0 48 0
Kortfristiga skulder 297 442 206 403 332 588 277 575 407 303
Skulder och eget kapital 594 835 642 748 663 721 392 747 717 477
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 145 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 371 371 119 342 659 702 377 150 380 377
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 121 120 46 135 210 220 118 93 118 107
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 245 2 102 2 434 2 408 2 812 2 387 2 162 3 179 2 205 1 988
Nyckeltal
Antal anställda 2 0 3 3 3 3 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 623 - 811 803 937 796 1 081 1 590 1 101 994
Personalkostnader per anställd (tkr) 260 - 65 172 305 322 266 212 265 263
Rörelseresultat, EBITDA -208 -75 263 41 242 55 -143 14 101 -34
Nettoomsättningförändring -40,77% -13,64% 1,08% -14,37% 17,80% 10,41% -31,99% 44,43% 10,71% -%
Du Pont-modellen -35,02% -12,69% 32,24% 2,01% 31,67% 4,30% -39,54% 0,27% 12,69% -8,39%
Vinstmarginal -16,71% -5,04% 8,50% 0,62% 7,47% 1,30% -7,17% 0,06% 4,13% -2,01%
Bruttovinstmarginal 55,18% 43,82% 52,26% 60,96% 76,24% 75,20% 45,74% 28,12% 44,93% 42,56%
Rörelsekapital/omsättning 17,91% 15,18% 13,60% 11,96% 8,78% 3,23% 4,16% 4,22% 12,45% 7,80%
Soliditet 49,83% 36,65% 63,57% 33,52% 49,81% 18,45% 29,34% 22,95% 36,54% 36,48%
Kassalikviditet 104,38% 124,66% 234,47% 158,06% 174,40% 113,10% 132,49% 123,30% 167,32% 151,16%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...