Visa allt om Aktiebolaget Forserums Kran & Montage
Visa allt om Aktiebolaget Forserums Kran & Montage

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 13 147 8 936 11 628 10 224 7 168 4 681 5 322 7 278 6 680 5 107
Övrig omsättning 120 73 119 333 368 499 106 - -528 -
Rörelseresultat (EBIT) 559 281 1 927 102 614 150 222 512 -51 -100
Resultat efter finansnetto 526 238 1 888 93 615 152 242 503 -62 -109
Årets resultat 300 193 1 091 60 377 89 184 324 7 17
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 547 3 788 3 650 3 183 2 158 1 711 847 433 400 540
Omsättningstillgångar 2 345 1 780 2 702 1 255 2 484 2 356 2 794 3 569 1 964 2 879
Tillgångar 5 892 5 568 6 352 4 438 4 642 4 067 3 641 4 002 2 364 3 419
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 358 2 558 2 365 1 274 1 214 836 748 564 241 268
Obeskattade reserver 1 034 934 950 470 470 360 340 360 310 389
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 068 136 733 316 157 181 246 399 409 298
Kortfristiga skulder 1 432 1 940 2 304 2 378 2 801 2 690 2 307 2 679 1 404 2 464
Skulder och eget kapital 5 892 5 568 6 352 4 438 4 642 4 067 3 641 4 002 2 364 3 419
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 200 113 96 265 320 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 409 1 831 2 414 2 517 1 980 1 680 1 622 1 615 1 583 1 569
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 480 624 820 871 755 570 658 751 650 661
Utdelning till aktieägare 0 500 0 0 0 0 0 0 0 35
Omsättning 13 267 9 009 11 747 10 557 7 536 5 180 5 428 7 278 6 152 5 107
Nyckeltal
Antal anställda 4 5 7 7 7 6 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 287 1 787 1 661 1 461 1 024 780 887 1 213 1 113 851
Personalkostnader per anställd (tkr) 485 526 496 520 455 435 442 506 488 479
Rörelseresultat, EBITDA 800 427 2 075 244 748 297 401 685 88 47
Nettoomsättningförändring 47,12% -23,15% 13,73% 42,63% 53,13% -12,04% -26,88% 8,95% 30,80% -%
Du Pont-modellen 9,50% 5,05% 30,34% 2,34% 13,27% 3,81% 6,70% 12,99% -1,82% -2,92%
Vinstmarginal 4,26% 3,14% 16,57% 1,02% 8,59% 3,31% 4,58% 7,14% -0,64% -1,96%
Bruttovinstmarginal 35,86% 55,88% 64,09% 43,10% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 6,94% -1,79% 3,42% -10,98% -4,42% -7,14% 9,15% 12,23% 8,38% 8,13%
Soliditet 53,71% 59,03% 48,90% 36,51% 33,61% 27,08% 27,43% 20,57% 19,64% 16,03%
Kassalikviditet 155,17% 85,26% 111,98% 49,37% 88,68% 87,58% 121,11% 133,22% 136,68% 116,84%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...