Visa allt om K G Fridman Aktiebolag
Visa allt om K G Fridman Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 189 3 497 3 033 10 042 3 039 2 482 3 571 6 546 6 096 6 158
Övrig omsättning 13 - - - 22 - - 1 794 - 474
Rörelseresultat (EBIT) 52 -472 -817 2 703 -70 -131 91 1 866 -410 86
Resultat efter finansnetto 48 -477 -825 2 697 -69 -134 87 1 816 -479 20
Årets resultat 48 -170 -35 1 561 -1 2 78 810 -42 24
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 127 0 2 7 60 40 48 306 324
Omsättningstillgångar 2 454 2 486 3 415 4 449 1 378 1 455 1 620 2 862 2 620 3 187
Tillgångar 2 454 2 613 3 415 4 451 1 385 1 515 1 660 2 910 2 926 3 511
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 815 1 767 1 937 2 072 511 512 509 1 189 379 420
Obeskattade reserver 0 0 307 1 097 467 535 672 667 127 564
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 1 432 1 250
Kortfristiga skulder 638 845 1 171 1 281 407 468 479 1 053 988 1 276
Skulder och eget kapital 2 454 2 613 3 415 4 451 1 385 1 515 1 660 2 910 2 926 3 511
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 98 160 226 350 377
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 603 602 907 655 515 376 438 608 991 938
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 302 291 407 475 244 245 305 473 618 616
Utdelning till aktieägare 0 0 0 100 0 0 0 758 0 0
Omsättning 5 202 3 497 3 033 10 042 3 061 2 482 3 571 8 340 6 096 6 632
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 3 3 3 3 4 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 595 1 749 1 011 3 347 1 013 827 893 1 309 1 219 1 232
Personalkostnader per anställd (tkr) 472 461 387 379 270 249 235 280 410 400
Rörelseresultat, EBITDA 52 -472 -815 2 708 -60 -105 108 1 887 -378 133
Nettoomsättningförändring 48,38% 15,30% -69,80% 230,44% 22,44% -30,50% -45,45% 7,38% -1,01% -%
Du Pont-modellen 2,12% -18,06% -23,92% 60,73% -4,77% -8,65% 5,48% 64,23% -13,91% 2,45%
Vinstmarginal 1,00% -13,50% -26,94% 26,92% -2,17% -5,28% 2,55% 28,55% -6,68% 1,40%
Bruttovinstmarginal 41,43% 45,72% 50,41% 51,09% 60,45% 59,71% 58,11% 46,38% 51,46% 52,21%
Rörelsekapital/omsättning 35,00% 46,93% 73,99% 31,55% 31,95% 39,77% 31,95% 27,64% 26,77% 31,03%
Soliditet 73,96% 67,62% 63,73% 64,72% 61,75% 59,82% 60,50% 57,36% 16,08% 23,53%
Kassalikviditet 306,11% 217,04% 265,50% 331,30% 283,54% 251,92% 264,72% 211,11% 141,60% 141,07%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...