Visa allt om Rör o Svets Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Övrig omsättning - - - 433 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 32 38 34 465 37 48 83 66 77 63
Resultat efter finansnetto 4 098 3 232 3 301 3 834 3 176 3 098 3 347 3 664 3 249 3 187
Årets resultat 4 103 3 232 3 201 3 486 3 155 3 102 3 199 3 363 3 138 3 101
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 435 435 435 435 952 952 3 989 3 980 3 952 3 936
Omsättningstillgångar 30 157 28 095 26 431 24 211 21 951 19 359 14 046 10 765 9 713 9 135
Tillgångar 30 591 28 530 26 866 24 646 22 903 20 311 18 035 14 745 13 665 13 071
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 30 049 27 946 26 214 23 913 22 427 19 871 17 369 14 170 13 307 10 369
Obeskattade reserver 468 509 577 550 377 415 460 392 235 180
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 75 75 75 183 99 25 206 183 123 2 522
Skulder och eget kapital 30 591 28 530 26 866 24 646 22 903 20 311 18 035 14 745 13 665 13 071
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 90 55 55 55 55 55
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 90 90 90 97 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 55 48 52 54 52 41 40 40 40 40
Utdelning till aktieägare 2 000 2 000 1 500 900 1 400 600 600 0 2 500 0
Omsättning 200 200 200 633 200 200 200 200 200 200
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Personalkostnader per anställd (tkr) 145 138 142 151 142 96 95 105 95 95
Rörelseresultat, EBITDA 32 38 34 465 37 48 83 66 77 63
Nettoomsättningförändring 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -%
Du Pont-modellen 13,40% 11,33% 12,29% 15,56% 13,86% 15,25% 18,56% 24,85% 23,78% 24,37%
Vinstmarginal 2 049,00% 1 616,00% 1 650,50% 1 917,00% 1 587,50% 1 549,00% 1 673,50% 1 832,00% 1 624,50% 1 593,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 15 041,00% 14 010,00% 13 178,00% 12 014,00% 10 926,00% 9 667,00% 6 920,00% 5 291,00% 4 795,00% 3 306,50%
Soliditet 99,42% 99,34% 99,16% 98,67% 99,13% 99,34% 98,14% 98,01% 98,62% 80,32%
Kassalikviditet 40 209,33% 37 460,00% 35 241,33% 13 230,05% 22 172,73% 77 436,00% 6 818,45% 5 882,51% 7 896,75% 362,21%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...