Visa allt om Rör o Svets Konsult Aktiebolag
Visa allt om Rör o Svets Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 450 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Övrig omsättning - - - - 433 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -54 32 38 34 465 37 48 83 66 77
Resultat efter finansnetto 1 986 4 098 3 232 3 301 3 834 3 176 3 098 3 347 3 664 3 249
Årets resultat 1 983 4 103 3 232 3 201 3 486 3 155 3 102 3 199 3 363 3 138
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 435 435 435 435 435 952 952 3 989 3 980 3 952
Omsättningstillgångar 30 276 30 157 28 095 26 431 24 211 21 951 19 359 14 046 10 765 9 713
Tillgångar 30 711 30 591 28 530 26 866 24 646 22 903 20 311 18 035 14 745 13 665
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 30 031 30 049 27 946 26 214 23 913 22 427 19 871 17 369 14 170 13 307
Obeskattade reserver 468 468 509 577 550 377 415 460 392 235
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 212 75 75 75 183 99 25 206 183 123
Skulder och eget kapital 30 711 30 591 28 530 26 866 24 646 22 903 20 311 18 035 14 745 13 665
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 362 - 0 0 0 90 55 55 55 55
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 90 90 90 97 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 125 55 48 52 54 52 41 40 40 40
Utdelning till aktieägare 4 000 2 000 2 000 1 500 900 1 400 600 600 0 2 500
Omsättning 450 200 200 200 633 200 200 200 200 200
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 450 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Personalkostnader per anställd (tkr) 487 145 138 142 151 142 96 95 105 95
Rörelseresultat, EBITDA -54 32 38 34 465 37 48 83 66 77
Nettoomsättningförändring 125,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -%
Du Pont-modellen 6,47% 13,40% 11,33% 12,29% 15,56% 13,86% 15,25% 18,56% 24,85% 23,78%
Vinstmarginal 441,33% 2 049,00% 1 616,00% 1 650,50% 1 917,00% 1 587,50% 1 549,00% 1 673,50% 1 832,00% 1 624,50%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 6 680,89% 15 041,00% 14 010,00% 13 178,00% 12 014,00% 10 926,00% 9 667,00% 6 920,00% 5 291,00% 4 795,00%
Soliditet 98,97% 99,42% 99,34% 99,16% 98,67% 99,13% 99,34% 98,14% 98,01% 98,62%
Kassalikviditet 14 281,13% 40 209,33% 37 460,00% 35 241,33% 13 230,05% 22 172,73% 77 436,00% 6 818,45% 5 882,51% 7 896,75%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...