Visa allt om Gjuteri Trading i Värnamo Aktiebolag
Visa allt om Gjuteri Trading i Värnamo Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 16 348 21 357 18 695 15 107 17 142 13 920 10 555 20 693 16 258 12 099
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 495 1 301 646 381 351 434 136 559 130 393
Resultat efter finansnetto 495 1 308 663 415 368 442 146 581 193 436
Årets resultat 317 846 427 272 212 248 77 294 100 281
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 62 83 104 108 199 532 515 563 172 115
Omsättningstillgångar 4 914 5 901 4 547 5 005 4 054 3 104 3 082 3 596 3 921 3 123
Tillgångar 4 976 5 985 4 652 5 113 4 253 3 636 3 597 4 160 4 093 3 238
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 268 2 751 2 305 2 128 2 156 1 943 1 895 2 118 1 788 1 788
Obeskattade reserver 1 024 939 723 613 573 498 398 364 136 85
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 683 2 295 1 624 2 372 1 524 1 194 1 304 1 678 2 168 1 365
Skulder och eget kapital 4 976 5 985 4 652 5 113 4 253 3 636 3 597 4 160 4 093 3 238
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 407 489 502 578 403
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 1 164 1 272 1 209 1 066 967 582 558 496 49 225
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 701 807 608 501 482 488 504 514 433 306
Utdelning till aktieägare 300 800 400 250 300 0 200 300 0 100
Omsättning 16 348 21 357 18 695 15 107 17 142 13 920 10 555 20 693 16 258 12 099
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 449 7 119 6 232 5 036 5 714 4 640 3 518 6 898 8 129 6 050
Personalkostnader per anställd (tkr) 613 680 614 531 489 497 522 510 541 483
Rörelseresultat, EBITDA 516 1 322 647 428 398 457 185 595 142 404
Nettoomsättningförändring -23,45% 14,24% 23,75% -11,87% 23,15% 31,88% -48,99% 27,28% 34,37% -%
Du Pont-modellen 9,95% 21,85% 14,23% 8,12% 8,86% 12,16% 4,09% 14,71% 4,69% 13,47%
Vinstmarginal 3,03% 6,12% 3,54% 2,75% 2,20% 3,18% 1,39% 2,96% 1,18% 3,60%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 18,00% 15,53% 18,74% 22,38% 15,48% 11,72% 17,47%
Rörelsekapital/omsättning 19,76% 16,88% 15,64% 17,43% 14,76% 13,72% 16,85% 9,27% 10,78% 14,53%
Soliditet 61,63% 58,20% 61,67% 50,46% 60,62% 63,53% 60,84% 57,21% 46,08% 57,11%
Kassalikviditet 291,98% 257,12% 279,99% 211,00% 266,01% 259,97% 236,35% 214,30% 180,86% 228,79%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...