Visa allt om Supertech Aktiebolag
Visa allt om Supertech Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 371 1 378 1 322 1 184 1 100 1 280 1 274 1 524 997 1 016
Övrig omsättning 62 - - - - - 15 4 13 -
Rörelseresultat (EBIT) 398 441 285 237 155 218 -8 319 115 77
Resultat efter finansnetto 398 447 285 234 147 205 85 530 104 74
Årets resultat 311 347 220 217 130 145 157 374 50 86
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 1 163 1 158 1 158 1 158 1 362 1 356 1 441 1 466 1 499
Omsättningstillgångar 1 828 751 485 355 225 257 585 317 406 327
Tillgångar 1 840 1 914 1 643 1 513 1 383 1 619 1 941 1 758 1 872 1 825
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 735 1 326 1 199 1 168 1 101 1 099 1 081 1 045 1 021 1 060
Obeskattade reserver 0 0 0 0 64 98 98 236 236 236
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 105 588 445 344 217 389 762 478 615 529
Skulder och eget kapital 1 840 1 914 1 643 1 513 1 383 1 619 1 941 1 758 1 872 1 825
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 506 486 438 482 640 641 344 345
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 645 492 0 - 0 22 0 0 45 58
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 121 163 171 171 161 174 225 228 138 155
Utdelning till aktieägare 325 213 220 190 150 128 127 120 350 90
Omsättning 1 433 1 378 1 322 1 184 1 100 1 280 1 289 1 528 1 010 1 016
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 686 1 378 1 322 1 184 1 100 1 280 1 274 762 499 508
Personalkostnader per anställd (tkr) 435 717 764 719 627 727 948 488 297 357
Rörelseresultat, EBITDA 398 441 285 237 157 223 -3 324 122 81
Nettoomsättningförändring -0,51% 4,24% 11,66% 7,64% -14,06% 0,47% -16,40% 52,86% -1,87% -%
Du Pont-modellen 21,63% 23,35% 17,35% 15,66% 11,21% 13,47% 4,38% 30,09% 6,14% 5,10%
Vinstmarginal 29,03% 32,44% 21,56% 20,02% 14,09% 17,03% 6,67% 34,71% 11,53% 9,15%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 125,67% 11,83% 3,03% 0,93% 0,73% -10,31% -13,89% -10,56% -20,96% -19,88%
Soliditet 94,29% 69,28% 72,98% 77,20% 83,02% 72,34% 59,41% 69,11% 63,62% 67,39%
Kassalikviditet 1 740,95% 127,72% 108,99% 103,20% 103,69% 66,07% 76,77% 66,32% 66,02% 61,81%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...